Ändra bas, stereo och andra ljudeffekter i Windows Media Player


I Windows Media Player kan du optimera bas, stereo och andra ljudeffekter genom att aktivera SRS WOW-effekter. Du kan även använda den grafiska equalizern för att anpassa nivåerna för vissa frekvenser i din musik eller välja Dolby Digital-ljudinställningar för olika typer av uppspelningsscenarier.

Volym- och ljudeffektsinställningar i spelaren kan påverkas av andra program- och maskinvarukontroller. Om du stöter på problem kan du försöka justera ljudinställningarna i Windows, kontrollerna för högtalare, subwoofer eller förstärkare eller inställningarna i annan programvara som används för att konfigurera datorns ljudkort. Information om hur du justerar högtalarvolymen i Windows finns i Ändra ljudvolym på datorn.

Visa alla

Optimera bas- och stereoljudeffekter

Du kan förbättra prestanda för lågfrekvent ljud och stereoljud genom att aktivera SRS WOW-effekter.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och du är i spelarens bibliotek ska du klicka på knappen Växla till UppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning i spelarens nedre vänstra hörn.
 2. Högerklicka på ett öppet utrymme i spelaren (t.ex. till vänster om knappen Stopp), peka på Förbättringar och klicka sedan på SRS WOW-effekter.

 3. Klicka på länken Aktivera (om den visas) och gör sedan något av följande:

  • Om du vill förbättra basen flyttar du skjutreglaget TruBass till höger.

  • Om du vill förbättra stereoeffekten flyttar du skjutreglaget WOW-effekt till höger.

  • Om du vill optimera ljudet efter högtalarstorleken klickar du på högtalarlänken tills ett av följande alternativ visas: Normalstora högtalare, Stora högtalare eller Hörlurar.

 4. Om du vill dölja inställningarna klickar du på knappen StängBild av knappen Stäng.

  Mer information om SRS WOW-tekniken finns på SRS-webbplatsen (sidan kan vara på engelska). Observera att det inte går att använda SRS WOW-effekter när du spelar upp en DVD-skiva.

Justera Dolby Digital-inställningar

Det finns tre förinställda Dolby Digital-inställningar som matchar det dynamiska intervallet för ljudeffekten efter den typ av högtalare du använder.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och du är i spelarens bibliotek ska du klicka på knappen Växla till UppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning i spelarens nedre vänstra hörn.
 2. Högerklicka på ett öppet utrymme i spelaren (t.ex. till vänster om knappen Stopp), peka på Förbättringar och klicka sedan på Dolby Digital-inställningar.

 3. Klicka på något av följande alternativ:

  • Om du vill minska det dynamiska ljudintervallet och optimera ljudkvaliteten för högtalarna på en stationär dator klickar du på Normal.

  • Om du vill minska det dynamiska ljudintervallet ytterligare och förbättra taldialogen för högtalarna på en bärbar dator klickar du på Natt.

  • Om du vill öka det dynamiska intervallet för hemmabiosystem klickar du på Teater.

 4. Om du vill dölja inställningarna klickar du på knappen StängBild av knappen Stäng.

Konfigurera den grafiska equalizern

Den grafiska equalizern låter dig justera olika ljudfrekvensintervall för att förbättra ljudupplevelsen. Klassisk musik låter t.ex. ofta bättre om du förstärker de lågfrekventa intervallen (till vänster i den grafiska equalizern).

 1. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och du är i spelarens bibliotek ska du klicka på knappen Växla till UppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning i spelarens nedre vänstra hörn.
 2. Högerklicka på ett öppet utrymme i spelaren (t.ex. till vänster om knappen Stopp), peka på Förbättringar och klicka sedan på Grafisk equalizer.

 3. Klicka på länken Aktivera (om den visas) och gör sedan något av följande:

  • Markera ett alternativ, t.ex. rock eller jazz, i listan Standard.

  • Skapa dina egna inställningar genom att flytta skjutreglagen i equalizern till de nivåer som du vill använda. Ändringarna sparas automatiskt till förinställningen Anpassat.

  • Om du vill styra hur skjutreglagen flyttas i förhållande till varandra klickar du på en av alternativknapparna till vänster om equalizern.

  • Om du vill återgå till standardinställningarna klickar du på länken Återställ.

 4. Om du vill dölja inställningarna klickar du på knappen StängBild av knappen Stäng.


Behöver du mer hjälp?