Ändra hur objekt visas i biblioteket i Windows Media Player


I Windows Media Player organiseras filerna automatiskt i biblioteket efter den medieinformation som finns för filerna.

Det är viktigt att filerna innehåller komplett och korrekt medieinformation så att biblioteket blir välorganiserat och det går lätt att hitta objekt. I annat fall kan du lägga till information.

Mer information om hur du lägger till medieinformation finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player. Mer information om biblioteket i Media Player finns i Komma igång med Windows Media Player.

När du har korrekt medieinformation i filerna finns ett antal alternativ för att ordna filerna i biblioteket så att du enklare kan hitta dem. Du kan välja mellan flera olika vyer i biblioteket och välja vilka fönster och kolumner som ska visas.

Mer information om hur du hittar objekt i biblioteket i Media Player finns i Hitta objekt i biblioteket i Windows Media Player.

Visa alla

Ändra hur objekt visas i informationsfönstret

Med hjälp av visningsalternativ kan du visa dina media i flera olika format.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på VisningsalternativBild av knappen Visningsalternativ i biblioteket och sedan på det visningsalternativ du vill använda.

Visa eller dölja vyer i navigeringsfönstret

Navigeringsfönstret till vänster i Media Player styr många av vyerna i informationsfönstret. Det finns flera vykategorier som standard, bland annat Musik, Videor, Bilder och Inspelade program. Om du dubbelklickar på en kategori kan det finnas fler specifika vyer under kategorin. Så här lägger du till eller ändra vyerna i navigeringsfönstret:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket och sedan på Anpassa navigeringruta.

 3. Välj ett eller båda av följande alternativ:

  • Markera kryssrutorna för de vyer som du vill visa i navigeringsfönstret.

  • Avmarkera kryssrutorna för de vyer som du inte vill visa i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på OK när du är klar.

 5. Klicka på den vy du vill ha i navigeringsfönstret.

  Du kan till exempel klicka på Mapp om du vill se var objekt lagras på datorn.

Visa eller dölja listvyn

I listvyn kan du spela upp musik eller skapa en spelningslista, bränna en CD- eller DVD-skiva eller synkronisera en portabel medieenhet. Så här öppnar och stänger du listvyn:

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på den flik som visar den åtgärd du vill utföra, om du vill öppna listvyn i biblioteket i Media Player: Spela upp, Bränn eller Synkronisera.

  Stäng listvyn genom att klicka på den flik som är öppen.

Ändra vilka kolumner som visas i biblioteket

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket, peka på Layout och klicka sedan på Välj kolumner.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid kolumnkategorierna.

 4. Om du vill ändra ordningen kolumnerna visas i, markerar du ett kolumnnamn och klickar på Flytta upp eller Flytta ned.

 5. Om du vill ändra storlek på en kolumn klickar du på kolumnen och skriver bredden i rutan Bredd för markerad kolumn (i bildpunkter).

  Du kan också ändra kolumnbredderna i informationsfönstret i biblioteket genom att klicka på kolumnrubrikens gräns och sedan flytta kolumngränsen åt höger eller vänster.

 6. Som standard döljs vissa kolumner automatiskt när du ändrar storlek på mediespelaren så att de viktigaste kolumnerna får plats. Om du vill att alla kolumner ska visas när du ändrar storlek på mediespelaren avmarkerar du kryssrutan Dölj kolumner automatiskt.

  Om du vill återställa en anpassad kolumnvy till standardvy högerklickar du på någon av kolumnrubrikerna i biblioteket och väljer Återställ kolumner.Behöver du mer hjälp?