Ändra volyminställningar i Windows Media Player


Det finns flera sätt som du kan använda för att kontrollera volymen i Windows Media Player, inklusive justera volymnivån och minska volymskillnader, antingen i en låt eller mellan låtar. Kom ihåg att volym- och ljudeffektsinställningar i spelaren kan påverkas av andra program- och maskinvarukontroller.

Om du stöter på problem kan du försöka justera ljudinställningarna i Windows, kontrollerna för högtalare, subwoofer (högtalare för basfrekvenser) eller förstärkare, eller inställningarna i annan programvara som används för att konfigurera datorns ljudkort. Information om hur du justerar högtalarvolymen i Windows finns i Justera ljudnivån på din dator.

Visa alla

Justera eller slå av volymen

 • Om du vill öka eller minska volymnivån i spelaren flyttar du reglaget VolymBild av reglaget Volym. Om du vill slå av volymen klickar du på Ljud avBild av knappen Ljud av. Om du vill återställa ljudet klickar du på Ljud av igen.

Minska volymskillnaderna i en låt

Du kan undvika stora volymändringar i ett musikstycke genom att använda tyst läge, vilket minskar skillnaden mellan de starkaste och mjukaste ljuden. Den här funktionen är bara tillgänglig för filer som kodats med codec-rutinernaWindows Media Audio 9 eller Windows Media Audio 10 Lossless och Professional.

 1. I uppspelningsläge högerklickar du på ett tomt utrymme i spelaren (till exempel till vänster om knappen Stoppa), pekar på Förbättringar och klickar på Tyst läge.

  Om du använder biblioteket i Media Player klickar du på Växla till uppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning nere till höger.
 2. Klicka på länken Aktivera och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ha mindre skillnader mellan starka och mjuka ljud klickar du på Medelstor skillnad.

  • Om du vill den minsta skillnaden mellan starka och mjuka ljud klickar du på Liten skillnad.

 3. Om du vill dölja inställningarna klickar du på StängBild av stängningsknappen för Förbättringar i dialogrutan Tyst läge.

  Mer information om uppspelningsläget finns i Komma igång med Windows Media Player.

Minska volymskillnaderna mellan låtar

Om låtarna spelas upp med olika volymnivåer kan du justera nivån automatiskt (kallas även normalisera) så att du inte behöver justera nivån manuellt när en ny låt börjar. Ett volymutjämningsvärde läses in i ljudfilen och sedan justeras volymen efter den under uppspelningen.

Volymutjämning är bara tillgänglig för filer i Windows Media Audio- (WMA) eller MP3-format och som innehåller ett volymutjämningsvärde. Det här värdet läggs automatiskt till i filer som skapas under rippning. Du kan dessutom lägga till värdet i filer på datorn som du lagt till i spelarens bibliotek. Om du lägger till värdet ändras varken filens kvalitet eller hur filen spelas upp i andra spelare eller bärbara medieenheter. Gör så här när du vill aktivera volymutjämning:

 1. I uppspelningsläge högerklickar du på ett tomt utrymme i spelaren (till exempel till vänster om knappen Stoppa), pekar på Förbättringar och klickar på Övertoning och automatisk volymutjämning.

  Om du använder biblioteket i Media Player klickar du på Växla till uppspelningBild av knappen Växla till Uppspelning nere till höger.
 2. Klicka på länken Aktivera automatisk volymutjämning.

  Spela upp hela filen med automatisk volymutjämning aktiverad om du vill lägga till volymutjämningsvärdet i en fil. Volymen för filen utjämnas sedan när den spelas upp i fortsättningen.

 3. Om du vill dölja inställningarna klickar du på StängBild av knappen Stäng i dialogrutan Övertoning och automatisk volymutjämning.

  Mer information om uppspelningsläget finns i Komma igång med Windows Media Player.Behöver du mer hjälp?