Du kan anpassa musen på flera olika sätt. Du kan t.ex. byta funktioner för musknapparna, göra muspekaren mer tydligt synbar och ändra rullhastighet för mushjulet.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar musinställningarna (1:56)
Visa alla

Ändra musknapparnas funktioner

 1. Öppna Egenskaper för mus genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen. Skriv mus i sökrutan och klicka på Mus.

 2. Klicka på fliken Knappar och gör sedan något av följande:

  • Om du vill växla funktioner för höger och vänster musknapp markerar du kryssrutan Växla primära och sekundära knappar under Knappkonfigurering.

  • Om du vill ändra hur snabbt du måste klicka för att dubbelklicka flyttar du skjutreglaget Hastighet mot Långsam eller Snabb under Hastighet för dubbelklick.

  • Om du vill aktivera funktionen Klicklås som gör att du kan markera eller dra utan att hålla ned musknappen markerar du kryssrutan Aktivera klicklås under Klicklås.

 3. Klicka på OK.

Ändra muspekarens utseende

 1. Öppna Egenskaper för mus genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen. Skriv mus i sökrutan och klicka på Mus.

 2. Klicka på fliken Pekare och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att alla pekare ska få ett nytt utseende klickar du på listan Schema och sedan på ett nytt muspekarschema.

  • Om du vill ändra en enskild pekare klickar du på den pekare du vill ändra i listan Anpassa. Klicka på Bläddra, på pekaren du vill använda och sedan på Öppna.

 3. Klicka på OK.

Ändra muspekarens funktion

 1. Öppna Egenskaper för mus genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen. Skriv mus i sökrutan och klicka på Mus.

 2. Klicka på fliken Pekaralternativ och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra hur snabbt muspekaren rör sig flyttar du skjutreglaget Välj pekarhastighet under Rörelse mot Långsam eller Snabb.

  • Om du vill att pekaren ska fungera mer exakt när du rör musen långsamt markerar du kryssrutan Förbättra pekarens precision under Rörelse.

  • Om du vill öka hastigheten för att välja ett alternativ när en dialogruta visas markerar du kryssrutan Flytta muspekaren till standardknappen i dialogrutorna under Fäst mot.

   OBS!

   • Alla program stöder inte den här inställningen. I vissa program måste du flytta muspekaren till knappen som du vill klicka på.

  • Om du vill göra det lättare att hitta pekaren när du rör den markerar du kryssrutan Visa pekarspår under Synlighet. Minska eller öka längden på pekarspåret genom att flytta skjutreglaget mot Kort eller Långt.

  • Om du vill se till att pekaren inte skymmer texten när du skriver markerar du kryssrutan Dölj muspekaren när jag skriver under Synlighet.

  • Om du vill hitta en felplacerad pekare genom att trycka på CTRL-tangenten markerar du kryssrutan Visa var pekaren är när jag trycker ned CTRL-tangenten under Synlighet.

 3. Klicka på OK.

Ändra mushjulets funktion

 1. Öppna Egenskaper för mus genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka sedan på Kontrollpanelen. Skriv mus i sökrutan och klicka på Mus.

 2. Klicka på fliken Hjul och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ställa in hur många rader som ska rulla för varje hack i mushjulet klickar du på Så här många rader under Lodrät rullning och anger hur många rader du vill rulla i rutan.

  • Om du vill rulla all text på skärmen för varje hack i mushjulet klickar du på En skärm åt gången under Lodrät rullning.

  • Om musen har ett hjul som har stöd för vågrät rullning anger du hur många tecken du vill rulla vågrätt när du lutar hjulet åt vänster eller höger i rutan Luta hjulet för att rulla följande antal tecken åt gången under Vågrät rullning.

 3. Klicka på OK.Behöver du mer hjälp?