Ändra inställningar för rippning av musik


Du kan använda Windows Media Player när du vill rippa (eller kopiera) spår från dina ljud-CD-skivor till datorn. När du har rippat spåren skapas filer av spåren på datorn. Det finns ett antal inställningar som du kan anpassa för att rippningen ska fungera bättre.

Bild av pågående rippning
Rippa en musik-CD

Det finns två sätt att ändra rippningsinställningarna när du använder biblioteket i Windows Media Player. Du kan sätta in en CD i CD-enheten och klicka på Rippningsinställningar eller klicka på fliken Rippning i dialogrutan Alternativ. På fliken Rippning i dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ som inte finns på menyn Rippningsinställningar.

Mer information om hur du rippar musik till Windows Media Player-biblioteket finns i Rippa musik från en CD. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar inställningarna för rippning av musik (1:04)
Visa alla

Ändra rippningsinställningarna på menyn Rippningsinställningar

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Sätt in en CD i CD-enheten.

 3. Klicka på Rippningsinställningar.

 4. Klicka på ett eller flera av följande menyalternativ:

  Bild av pågående rippning
  Rippningsinställningar-menyn
  • Format. Välj format för filerna som skapas under rippningen. Standardformatet är Windows Media Audio. Andra tillgängliga alternativ är:

   • Windows Media Audio Pro. Detta format stöder en mängd olika användningsområden, från flerkanalsljud med full upplösning för surround-ljudsystem till högeffektiv ljudkomprimering med låg bithastighet för bärbara enheter. Alla enheter stöder inte det här formatet.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet). Det här formatet kan ge mindre filstorlek men rippningen kan ta längre tid.

   • Windows Media Audio (ingen dataförlust). Det här formatet ger den bästa ljudkvaliteten men kan öka filstorleken.

   • MP3. Det här formatet är äldre än Windows Media Audio-formatet och stöds av de flesta medieenheter.

   • WAV (ingen dataförlust). Det här formatet ger mycket stora, okomprimerade filer.

   Obs!

   • Valen som du gör gäller för kommande rippningar av spår. Det är inte möjligt att använda Windows Media Player för att ändra formatet på spår som du redan har rippat. Om du inte är säker på vilket format som fungerar bäst kan du rippa med olika format och ljudinställningar och sedan lyssna på de olika spåren innan du bestämmer dig.

  • Ljudkvalitet. Du kan ändra komprimeringskvaliteten som används under rippningen. Välj en kvalitetsinställning som bäst motsvarar dina krav på kombinationen ljudkvalitet och filstorlek. Om du inte är säker på vilken inställning som är lämplig kan du rippa med olika format och bithastigheter och sedan spela upp filerna. Observera att det inte är möjligt att ändra kvaliteten om du har valt ett format utan dataförlust, t.ex. Windows Media Audio (ingen dataförlust) eller WAV (ingen dataförlust).

  • Rippa CD automatiskt. Om du markerar det här alternativet startar rippningen när du sätter in CD:n. Du behöver inte bekräfta inställningarna för rippning, alla spår väljs och rippningen påbörjas oavsett om du har en Internet-anslutning eller inte. Om ingen medieinformation hittas under rippningen ombeds du att ange medieinformationen manuellt i Windows Media Player när rippningen är klar.

  • Mata ut CD när kopieringen är klar. Om du vill rippa flera CD-skivor i följd kan du markera denna kryssruta, utöver att markera Rippa CD automatiskt.

  • Fler alternativ. Dialogrutan Alternativ öppnas och fler inställningar visas.

Ändra rippningsinställningarna i dialogrutan Alternativ

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på Ordna i biblioteket och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Rippning.

 4. Ändra ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Rippa musik till den här platsen. Klicka på det här alternativet och sedan på Ändra om du vill spara rippade filer i en annan mapp.

  • Filnamn. Klicka på det här alternativet om du vill använda en annan namnkonvention för rippade filer. Mer information om hur du ändrar namnkonventionen eller byter lagringsmapp för filer som du tidigare rippat finns i Rippa musik: vanliga frågor och svar.

  • Format. Välj ett format om du vill ändra format för filerna som skapas under rippningen. Standardformatet är Windows Media Audio. Andra tillgängliga alternativ är:

   • Windows Media Audio Pro. Detta format stöder en mängd olika användningsområden, från flerkanalsljud med full upplösning för surround-ljudsystem till högeffektiv ljudkomprimering med låg bithastighet för bärbara enheter. Alla enheter stöder inte det här formatet.

   • Windows Media Audio (variabel bithastighet). Det här formatet kan ge mindre filstorlek men rippningen kan ta längre tid.

   • Windows Media Audio (ingen dataförlust). Det här formatet ger den bästa ljudkvaliteten men ökar filstorleken.

   • MP3. Det här formatet är äldre än Windows Media Audio-formatet och stöds av de flesta medieenheter.

   • WAV (ingen dataförlust). Det här formatet är okomprimerat och ger mycket stora filer.

   Valen som du gör gäller för kommande rippningar av spår. Det är inte möjligt att använda Windows Media Player för att ändra formatet på spår som du redan har rippat. Om du inte är säker på vilket format som fungerar bäst kan du rippa med olika format och ljudinställningar och sedan lyssna på de olika spåren innan du bestämmer dig.

  • Kopieringsskydda musik. Välj det här alternativet om du vill att rippade filer ska vara skyddade med användningsrättigheter. Mer information om kopieringsskydd finns i Rippa musik: vanliga frågor och svar.

  • Rippa CD automatiskt. Om du markerar det här alternativet startar rippningen när du sätter in CD:n. Du behöver inte bekräfta inställningarna för rippning, alla spår väljs och rippningen påbörjas, oavsett om du har en Internet-anslutning eller inte för att hämta medieinformation. Om ingen medieinformation hittas under rippningen ombeds du att ange medieinformationen manuellt i Windows Media Player när rippningen är klar.

  • Mata ut CD när kopieringen är klar. Om du vill rippa flera CD-skivor i följd kan du markera denna kryssruta, utöver att markera Rippa CD automatiskt.

  • Ljudkvalitet. Du kan ändra komprimeringskvaliteten som används under rippningen. Välj en kvalitetsinställning som bäst motsvarar dina krav på kombinationen ljudkvalitet och filstorlek. Om du inte är säker på vilken inställning som är lämplig kan du rippa med olika format och bithastigheter och sedan spela upp filerna. Observera att det inte är möjligt att ändra kvaliteten om du har valt ett format utan dataförlust, t.ex. Windows Media Audio (ingen dataförlust) eller WAV (ingen dataförlust).

Obs!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.Behöver du mer hjälp?