Hur kan jag ändra lösenordskravet när datorn återställs från strömsparläge?


Windows skyddar datorn genom att begära ett lösenord när datorn aktiveras efter strömsparläge. Det är bra att skydda information med ett lösenord, speciellt om det finns konfidentiell information på datorn. Om du är den enda person som använder datorn hemma och du inte vill ange ett lösenord varje gång datorn aktiveras, kan du emellertid ändra den här inställningen.

Mer information om hur du ändrar lösenordet finns i Ändra Windows-lösenordet.

Obs!

Använd en av följande procedurer för att inaktivera kravet på lösenord när datorn aktiveras efter strömsparläge.

Visa alla

Ändra inställningen i alla energischeman

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Kräv lösenord vid uppvaknande på sidan Markera ett energischema.

 3. Om det behövs klickar du på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga.

 4. Klicka på Kräv inte något lösenord på sidan Definiera strömbrytare och aktivera lösenordsskydd.

 5. Klicka på Spara ändringarna.

Ändra inställningen i ett specifikt energischema

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. På sidan Markera ett energischema klickar du på Ändra schemainställningar för schemat du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningar för schemat klickar du på Ändra avancerade inställningar.

 4. På fliken Avancerade inställningar gör du något av följande under Kräv lösenord vid uppvaknande:

  • Om du använder en bärbar dator klickar du på Vid batteridrift eller Nätansluten (eller båda), sedan på pilen och slutligen på Nej.

  • Om du använder en stationär dator klickar du på Inställningar, sedan på pilen och på Nej.Behöver du mer hjälp?