Ändra inställningarna för papperskorgen


Du kan ändra inställningarna för papperskorgen så att de passar för ditt arbetssätt. Om du till exempel tömmer papperskorgen sällan eftersom du vill spara borttagna filer, kan du öka papperskorgens maximala lagringskapacitet. Du kan också inaktivera dialogrutan Bekräfta vid borttagning, som visas varje gång du skickar filer till papperskorgen. Du kan till och med välja att borttagna filer inte flyttas till papperskorgen alls, utan försvinner helt från datorn.

Mer information om hur du tar bort filer permanent finns i Ta bort filer från papperskorgen permanent.

Om du inte ser papperskorgen har den troligtvis dolts. Läs mer i Visa eller dölja papperskorgen.

Visa alla

Ange maximal lagringsstorlek för papperskorgen

Om du vill spara alla dina borttagna filer i papperskorgen som en säkerhetsåtgärd, kan du öka papperskorgens maximala lagringsstorlek.

 1. Högerklicka på papperskorgen på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Under Plats för papperskorgen klickar du på platsen för papperskorgen som du vill ändra (troligtvis C-enheten).

 3. Klicka på Egen storlek och ange sedan papperskorgens maximala lagringsstorlek i rutan Maximal storlek (MB).

 4. Klicka på OK.

Ta bort filer permanent i stället för att flytta dem till papperskorgen

Du kan välja att hoppa över papperskorgen när du tar bort objekt. Vi rekommenderar de flesta användare att inte välja det här alternativet.

 1. Högerklicka på Papperskorgen på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Under Plats för papperskorgen klickar du på platsen för papperskorgen som du vill ändra (troligtvis C-enheten).

 3. Klicka på Flytta inte filerna till papperskorgen. Ta bort dem genast., och klicka sedan på OK.

Inaktivera dialogrutan Bekräfta vid borttagning

Om du inte vill få ett meddelande varje gång du skickar en fil eller en mapp till papperskorgen, kan du ange att du inte vill få sådana meddelanden.

 1. Högerklicka på Papperskorgen på skrivbordet, och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Under Plats för papperskorgen klickar du på platsen för papperskorgen som du vill ändra (troligtvis C-enheten).

 3. Avmarkera kryssrutan Bekräfta vid borttagning och klicka sedan på OK.

Ändra papperskorgens utseende

Papperskorgen har två olika utseenden: ett när den är tom och ett annat när den innehåller filer eller mappar. Du kan anpassa papperskorgens utseende genom att ändra en eller båda av dessa ikoner.

Bild på Papperskorgen när den är tom och när den är full
Jämförelse av papperskorgen när den är tom (till vänster) och full (till höger)
 1. Öppna Anpassning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv anpassning i sökrutan och klicka sedan på Anpassning.

 2. Klicka på Byt ikoner på skrivbordet i den vänstra rutan.

 3. I listan med skrivbordsikoner klickar du på Papperskorgen (full) eller på Papperskorgen (tom), och gör sedan något av följande:

  • Om du vill byta ikonen för papperskorgen klickar du på Ändra ikon. Markera en ikon i listan och klicka på OK.

  • Om du vill återställa ikonen för papperskorgen till standardikonen klickar du på Återställ standard.

 4. Klicka på OK.

Obs!

 • Om du har anslutit flera hårddiskar, partitioner eller en extern hårddisk till datorn, har varje plats sina egna inställningar för papperskorgen. Kontrollera att du markerat den plats som du vill ändra under Plats för papperskorgen när du ändrar inställningar i dialogrutan Egenskaper för papperskorgen .Behöver du mer hjälp?