När du installerade Windows fick du skapa ett användarkonto. Detta konto är ett administratörskonto som gör det möjligt att konfigurera datorn och installera program som du vill använda. När du har konfigurerat datorn rekommenderar vi att du skapar ett standardkonto som du använder för ditt dagliga datorarbete. Om du skapar nya användarkonton bör du även låta dem vara standardkonton. Genom att använda standardkonton håller du datorn säkrare.

Stegen du bör följa varierar beroende på om datorn ingår i en domän eller en arbetsgrupp. Mer information finns i avsnittet Kontrollera om datorn ingår i en arbetsgrupp eller en domän i Vad är skillnaden mellan en domän, en arbetsgrupp och en hemgrupp?

Visa alla

Datorn finns i en domän

  1. Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton, Användarkonton igen, och sedan på Hantera användarkonton. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  2. Klicka på användarkontots namn under Användare av den här datorn på fliken Användare och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på gruppen som kontot ska tillhöra på fliken Gruppmedlemskap, klicka på OK och sedan på OK igen.

Datorn finns i en arbetsgrupp

  1. Öppna Användarkonton genom att klicka på StartBild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Användarkonton och föräldrakontroll, Användarkonton och sedan på Hantera användarkonton. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  2. Klicka på kontot du vill ändra och klicka sedan på Ändra kontotyp.

  3. Välj önskad kontotyp och klicka sedan på Ändra kontotyp.

Obs!

  • Windows kräver att det finns minst ett administratörskonto på en dator. Om det bara finns ett konto på datorn går det inte att ändra kontot till ett standardkonto.Behöver du mer hjälp?