Ändra storlek på virtuellt minne


Om du får varningar om att det virtuella minnet är litet måste du öka minimistorleken för växlingsfilen. I Windows anges den ursprungliga minimistorleken för växlingsfilen till samma storlek som den mängd RAM-minne (Random Access Memory) som är installerad på datorn och maximistorleken till tre gånger den mängd RAM-minne som är installerad på datorn. Om du ser varningar vid dessa rekommenderade nivåer bör du höja minimi- och maximivärdena.

  1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

  2. Klicka på Avancerade systeminställningar i det vänstra fönstret. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Gå till fliken Avancerat och klicka på Inställningar under Prestanda.

  4. Klicka på Ändra under Virtuellt minne på fliken Avancerat.

  5. Avmarkera kryssrutan Hantera automatiskt växlingsfilens storlek på varje enhet.

  6. Klicka på den enhet som innehåller växlingsfilen du vill ändra under Enhet [volymetikett].

  7. Klicka på Anpassad storlek, skriv in en ny storlek i megabyte i rutan Ursprunglig storlek (MB) eller Maximal storlek (MB), klicka på Aktivera och sedan på OK.

Obs!

  • Att öka storleken kräver vanligen inte att datorn måste startas om, men om du minskar storleken måste du starta om datorn. Vi rekommenderar att du inte inaktiverar eller tar bort växlingsfilen.Behöver du mer hjälp?