Ändra Windows-lösenordetWindows-lösenordet är det lösenord du använder när du loggar in på datorn. Du kan hjälpa till att göra datorn säkrare genom att ändra ditt Windows-lösenord regelbundet, och använda ett starkt lösenord.

  1. Tryck på CTRL+ALT+DEL och klicka sedan på Ändra ett lösenord.

  2. Skriv in det gamla lösenordet, skriv in det nya lösenordet, bekräfta det nya lösenordet och tryck sedan på RETUR.