Ändra Windows-lösenordet


Windows-lösenordet är det lösenord du använder när du loggar in på datorn. Du kan göra datorn säkrare genom att ändra ditt Windows-lösenord regelbundet och använda ett starkt lösenord. Mer information om starka lösenord finns i Tips om hur du skriver starka lösenord och lösenfraser.

  1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete och klicka sedan på Ändra lösenord.

  2. Skriv in det gamla lösenordet, skriv in det nya lösenordet, bekräfta det nya lösenordet och tryck sedan på Retur.

Om du har glömt ditt lösenord och förvarar det på en återställningsdisk kan du återställa det. Mer information finns i Återställa Windows-lösenordet.

Obs!

  • Om du är inloggad som administratör kan du skapa och ändra lösenord för alla användarkonton på datorn.

Varning

  • Om du använder ett administratörskonto för att ändra ett lösenord för ett annat konto, kan inte användaren av kontot komma åt sina krypterade filer och krypterade epostmeddelanden.Behöver du mer hjälp?