Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows


Du kan ställa in Windows så att viktiga och rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt, eller så att bara viktiga uppdateringar installeras. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet. Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt. Mer information om vilka typer av uppdateringar som Microsoft ger ut finns i den här Knowledge Base-artikeln på Microsofts webbplats Hjälp och support.

Om du inte vill att uppdateringarna ska installeras automatiskt kan du välja att bli meddelad när det finns relevanta uppdateringar för din dator i stället. Sedan kan du själv hämta och installera dem, eller ställa in Windows på att hämta uppdateringar automatiskt och meddela dig så att du kan installera dem själv. Så här ändrar du hur Windows installerar och meddelar dig om nya uppdateringar:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Klicka på Ändra inställningar i fönstret till vänster.

 3. Klicka på ett av följande alternativ under Viktiga uppdateringar:

  • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas)

  • Hämta uppdateringar men låt mig välja om de ska installeras

  • Sök efter uppdateringar men låt mig välja om de ska hämtas och installeras

  • Sök aldrig efter uppdateringar (rekommenderas inte)

 4. Bredvid Installera nya uppdateringar kan du schemalägga automatiska uppdateringar genom att välja vid vilken dag och tidpunkt som uppdateringarna ska ske.

 5. Om du vill få rekommenderade uppdateringar för datorn markerar du kryssrutan Ta emot rekommenderade uppdateringar på samma sätt som jag tar emot viktiga uppdateringar under Rekommenderade uppdateringar.

 6. Markera kryssrutan Tillåt alla användare att installera uppdateringar på den här datorn om du vill tillåta att alla som använder datorn kan installera uppdateringar. Detta gäller bara uppdateringar och programvara som installeras manuellt. Automatiska uppdateringar installeras oavsett vem som använder datorn.

 7. Klicka på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

 • Om datorn är i viloläge vid en schemalagd tidpunkt startar installationen nästa gång du startar datorn. Du får ett meddelande med frågan om du vill senarelägga installationen. Klicka på meddelandet och följ instruktionerna för att ställa in hur lång tid Windows ska vänta.

 • Sök regelbundet efter nya uppdateringar om du du avaktiverar den automatisk uppdateringen. Mer information finns i Installera Windows-uppdateringar i Windows 7.

Microsoft erbjuder ett tillägg till Windows Update som kallas Microsoft Update. Med den här tjänsten kan du få uppdateringar för andra Microsoft-produkter och meddelanden om nya Microsoft-program som du kan hämta och installera helt utan kostnad. Så här får du uppdateringar och meddelanden om nya program:

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du Update och klickar sedan på Windows Update i listan över sökresultat.

 2. Om du inte har sökt efter uppdateringar tidigare klickar du till vänster på Sök efter uppdateringar. Vänta tills Windows Update har slutat att söka efter uppdateringar.

 3. I Windows Update-dialogrutan klickar du på Läs mer under Hämta uppdateringar för andra Microsoft-produkter. Följ anvisningarna på skärmen om hur du använder Microsoft Update.

 4. Klicka på Ändra inställningar till vänster.

 5. Under Microsoft Update markerar du Hämta uppdateringar för Microsoft-produkter och sök efter ny valfri Microsoft-programvara när jag uppdaterar Windows.

 6. Du får meddelanden om programvara från Microsoft genom att markera kryssrutan Visa detaljerad information när ny programvara från Microsoft är tillgänglig.

 7. Klicka på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.Behöver du mer hjälp?