Chess Titans: Så här spelar du


I Chess Titans har det klassiska strategispelet ett nytt utseende med tredimensionell grafik och animationer.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Chess Titans.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Klicka på en pjäs och sedan på rutan du vill flytta den till. Möjliga drag visas i blått.

Spara ett parti

 • Om du vill avbryta partiet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du spelar blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det sparade partiet. Om du vill göra det klickar du på Ja.

Ändra spelalternativ

Du kan bland annat ändra svårighetsgrad och aktivera/inaktivera animationer.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Chess Titans.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Anpassa spelets utseende

Du kan välja olika utseenden på spelbrädet och pjäserna.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Chess Titans.

  (Hittar du inte spelet? Kontrollera Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Bild på spelet Chess Titans
Chess Titans

Chess Titans: regler och grunder

Den här guiden är till för att du ska komma igång. Mer ingående information om det här komplexa spelet hittar du på nätet eller på ditt lokala bibliotek.

Mål

Chess Titans är ett spel med två deltagare. En spelar vit och den andra svart. Målet är att fånga motståndarens kung. I det här spelet kallas det för schackmatt.

Spelbrädet

Schack spelas på ett bräde med 64 rutor. I början av spelet har varje spelare 16 pjäser som är uppställda på två rader. På den främre raden står pjäser som kallas bönder. Den andra raden består av: en kung, en dam, två torn, två löpare och två springare.

Spelregler

Vit börjar och sedan spelar man vartannat drag.

Klicka på en pjäs och sedan på rutan du vill flytta den till. När du väljer en pjäs blåmarkeras dina möjliga drag. Rutor med pjäser du kan ta rödmarkeras.

Namn
Kan flyttas på följande sätt

Kung

En ruta i alla riktningar: framåt, bakåt, i sidled eller diagonalt. Kungen är spelets svagaste, men samtidigt viktigaste, pjäs.

Dam

Damen kan flyttas ett obegränsat antal tomma rutor i alla riktningar. Damen är spelets starkaste pjäs.

Torn

Ett obegränsat antal tomma rutor, men endast framåt, bakåt eller i sidled.

Löpare

Ett obegränsat antal tomma rutor, men endast diagonalt.

Springare

Två steg fram och ett åt sidan i en "L"-formad rörelse. Springaren har ett unikt rörelsemönster. Det är den enda pjäsen som får hoppa över andra pjäser.

Bonde

Två steg framåt det första draget och sedan ett steg i taget. Undantag: en bonde flyttas diagonalt när den slår en av motståndarens pjäser.

Du kan inte flytta till en ruta där det redan står någon av dina egna pjäser. Om du går till en ruta där det står någon av motståndarens pjäser, slår du pjäsen, och den tas bort från spelbrädet.

Schackmatt uppstår när kungen är hotad (schackad) och inte har någon möjlighet att undkomma hotet. Kungens ruta lyser rött när detta inträffar.

Drag

Utöver de förflyttningar som är tillåtna för varje pjäs har chack även strategiska drag. Här är några som du kan testa:

Rockad

Rockad är ett försvarsdrag som är till för att skydda kungen. I detta drag flyttas två pjäser samtidigt. (Det är enda gången detta är tillåtet i schack.) Kungen flyttas två rutor i sidled och tornet flyttas till den ruta kungen hoppade över.

Du får endast göra rockad om kungen och tornen befinner sig på sina ursprungliga positioner, om kungen inte är schackad och om det inte finns några pjäser mellan dem som blockerar draget. Om du kan göra rockad lilamarkeras rutan dit kungen kan gå. Om du vill göra rockad klickar du på rutan.

En passant

En passant är ett franskt ord som ordagrant betyder "i förbigående". Det är ett ovanligt, men användbart försvarsdrag, som endast kan utföras under vissa specifika förhållanden. Du kan bara göra draget när din bonde är på femte raden och motståndarens bonde i en intilliggande kolumn tar två steg framåt (d.v.s. första gången bonden flyttas).

Normalt skulle du inte kunna ta motståndarens bonde (bönder kan ju som sagt endast slå pjäser diagonalt). I det här fallet kan du slå bonden genom att flytta din bonde diagonalt till den tomma rutan bakom motståndarens bonde. Draget måste göras omedelbart efter att motståndaren har flyttat bonden.

Promovering

När du flyttar en bonde till sista rutan på brädet kan du promovera den till ett torn, en springare, en löpare eller en dam. Det stärker din uppsättning. Det är i de flesta fall smartast att byta ut bonden mot en dam.