Välja COM-port för en enhet med Bluetooth-stöd


Vissa datorprogram behöver en COM-port (även kallad seriell port) för att kunna kommunicera med en enhet med Bluetooth-stöd. Det kan t.ex. vara:

  • Ett program som synkroniserar kontakter med en mobiltelefon.

  • Ett program som extraherar GPS-koordinater (Global Positioning System) från en GPS-mottagare.

När du lägger till en enhet med Bluetooth-stöd i datorn skapas ofta en inkommande COM-port och en utgående COM-port. Den inkommande COM-porten gör att enheten kan ansluta till ett program på datorn, medan den utgående COM-porten gör att programmet på datorn kan ansluta till enheten. Oftast behöver du bara använda en av dessa COM-portar. Mer information finns i Lägga till en enhet med Bluetooth-stöd i datorn.

Du kan avgöra vilken COM-port som ska användas genom att läsa informationen som följde med programmet eller enheten med Bluetooth-stöd eller gå till tillverkarens webbplats. På de flesta enheter med Bluetooth-stöd väljs automatiskt vilken COM-port som ska användas, så att du inte behöver göra det. Du kan kontrollera om en COM-port redan används i en enhet på fliken COM-portar i Bluetooth-inställningar. Instruktioner om hur du öppnar den här fliken finns nedan.

Om du behöver välja en COM-port och är osäker på vilken som ska användas, provar du COM-portarna en i taget och använder sedan den port där programmet och enheten kan kommunicera med varandra.

Ändra vilken COM-port som datorn använder för att kommunicera med enheter med Bluetooth-stöd

  1. Öppna Kontrollpanelen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen.

  2. Skriv Bluetooth i sökrutan på Kontrollpanelen och klicka sedan på Ändra Bluetooth-inställningar.

  3. Klicka på fliken COM-portar i dialogrutan Bluetooth-inställningar, markera en port och klicka sedan på OK.

    Om det inte visas någon COM-port används inte en COM-port i Bluetooth-enheten. Klicka på Lägg till om du vill lägga till en COM-port som enheten kan använda.Behöver du mer hjälp?