Första gången du ansluter till ett nätverk måste du välja en nätverksplats. Då ställs lämpliga brandväggs- och säkerhetsinställningar in automatiskt för det slags nätverk som du ansluter till. Om du ansluter till nätverk på olika platser (till exempel hemma, på ett kafé eller på jobbet) väljs alltid en lämplig säkerhetsnivå om du väljer en nätverksplats.

Det finns fyra nätverksplatser:

 • Välj Hemnätverk för hemnätverk eller när du känner till och litar på personer och enheter i nätverket. Datorer i ett hemnätverk kan tillhöra en hemgrupp. Nätverksidentifiering är aktiverat för hemnätverk, vilket gör att du kan se de andra datorerna och enheterna i ett nätverk och tillåta andra nätverksanvändare att se din dator. Mer information finns i Vad är nätverksidentifiering?

 • Välj Kontorsnätverk för mindre kontorsnätverk eller andra arbetsplatsnätverk. Nätverksidentifiering, som gör att du kan se de andra datorerna och enheterna i ett nätverk och tillåta andra nätverksanvändare att se din dator, är aktiverat som standard, men du kan inte skapa eller gå med i en hemgrupp. Mer information finns i Vad är nätverksidentifiering?

 • Välj Publikt nätverk för nätverk på allmänna platser (till exempel ett kafé eller en flygplats). Inställningarna för den här platsen hindrar datorn från att vara synlig för andra datorer i närheten och skyddar den från skadliga program från Internet. Hemgrupp är inte tillgänglig i publika nätverk och nätverksidentifiering är inaktiverat. Du bör även välja det här alternativet om du är ansluten direkt till Internet utan router eller om du har en mobil bredbandsanslutning.

 • Nätverksplatsen Domän används för domännätverk, till exempel på företag. Den här typen av nätverksplats styrs av nätverksadministratören och går inte att välja eller ändra.

Obs!

 • Om du vet att du inte behöver dela filer eller skrivare, är det säkraste valet publikt nätverk.

Titta på det här om du vill lära dig hur du väljer nätverksplats (0:48)

Välja nätverksplats

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

 2. Klicka på Kontorsnätverk, Hemnätverk eller Publikt nätverk och sedan på den nätverksplats du vill ha.

  Bild av Nätverks- och delningscenter
  Nätverks- och delningscenter

Varning!

Vad är det som gör att ett hemnätverk eller ett kontorsnätverk är säkert att ansluta till?

Kontrollera att hem- eller kontorsnätverket är konfigurerat på följande sätt så att det är säkert att ansluta till:

 • För trådlösa nätverk: en trådlös anslutning krypterad med Wi-Fi Protected Access (WPA eller WPA2). (WPA2 är att föredra eftersom den är säkrare än WPA.)

 • En brandvägg eller en enhet som utför NAT-översättning (Network Address Translation) ska vara ansluten mellan datorn eller den trådlösa åtkomstpunkten och kabel- eller DSL-modemet.

Illustration av ett nätverk med en brandvägg eller enhet med NAT i rekommenderad position
Ett nätverk med en brandvägg eller enhet med NAT i rekommenderad position

Mer information finns i Konfigurera ett trådlöst nätverk i Windows 7, Göra nätverket säkrare och i Vilka är de olika säkerhetsmetoderna för trådlösa nätverk?.

Hur Windows-brandväggen påverkar nätverksplatser

Nätverksplatsen Publikt nätverk hindrar vissa program och tjänster från att köras. Det sker i syfte att skydda datorn från obehöriga då du är ansluten till ett nätverk på allmän plats. Om du är ansluten till ett publikt nätverk och Windows-brandväggen är aktiv, kan vissa program eller tjänster be om att få ansluta till Internet genom brandväggen så att de fungerar som det är tänkt.

När du tillåter ett program att kommunicera genom brandväggen, gäller detta för alla nätverk med samma plats som nätverket som du för närvarande är ansluten till. Om du exempelvis ansluter till ett nätverk på ett kafé, väljer Publikt nätverk som plats och sedan häver blockeringen för ett snabbmeddelandeprogram, hävs blockeringen för programmet i alla publika nätverk som du ansluter till.

Om du häver blockeringen för flera program medan du är ansluten till ett publikt nätverk, kanske du bör ändra nätverksplatsen till "Hem" eller "Arbete" i stället. Det kan vara säkrare att bara ändra ett enskilt nätverk i stället för alla publika nätverk som du ansluter till framöver. Tänk dock på att datorn är synlig för andra i nätverket om du gör en sådan ändring.Behöver du mer hjälp?