Välja utskriftsalternativ


Dubbelsidigt eller enkelsidigt. Gråskala eller färg. Liggande eller stående.

De här är bara några av de alternativ du har när du skriver ut. I den här artikeln beskrivs vanliga utskriftsalternativ i Windows och hur du väljer dem.

Kom ihåg att dina utskriftsalternativ beror helt på vilken skrivarmodell och programvara du använder. Mer information hittar du i handboken som medföljde skrivaren eller programmet.

Titta på det här videoklippet för information om hur du väljer utskriftsalternativ (1:18)

Grundläggande om att skriva ut

Att skriva ut i Windows är oftast inte svårare än att klicka på Arkiv-menyn som finns i det flesta program och sedan klicka på Skriv ut.

Detta öppnar dialogrutan Skriv ut. Här kan du ange grundläggande inställningar, exempelvis vilken skrivare som ska användas eller hur många kopior som ska skrivas ut. (Dialogrutan kan se annorlunda ut än den som visas här, beroende på programvara och skrivare.)

Bild av dialogrutan Skriv ut i WordPad
Dialogrutan Skriv ut i WordPad
Vad du ser
Betydelse

Välj skrivare

Visar tillgängliga skrivare på datorn. Du kan även välja att skriva ut t.ex. ett fax eller en Microsoft XPS-fil. (Se XPS-dokument: vanliga frågor och svar.)

Sök skrivare

Hjälper till att söka efter nätverksskrivare. Det här alternativet är användbart i kontorsmiljöer eller hemnätverk. Mer information om intallation av nätverksskrivare finns i installera en skrivare.

Skriva till en fil

Låter dig spara ett dokument som en PRN-fil. Det här alternativet är användbart om du vill skriva ut något vid ett senare tillfälle, men det fungerar dock inte alltid med moderna USB-skrivare. Om du har en USB-skrivare kanske du föredrar att skriva ut till Microsoft XPS-dokumentskrivare. Mer information finns i Skriva ut till Microsoft XPS-dokumentskrivare.

Inställningar

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas där du bland annat kan välja pappersstorlek och layout.

Sidintervall

Talar om för Windows vad som ska skrivas ut. Klicka på Markering om du bara vill skriva ut markerad text eller grafik. Klicka på Aktuell sida om du bara vill skriva ut det du ser.

Om du vill skriva ut endast en del av ett dokument, klickar du på Sidor och anger sidnumren separarade med bindestreck. Skriv t.ex. 5–7 om du vill skriva ut endast sidorna 5–7. I en del program kan du även skriva ut sidor som inte följer efter varandra. Då kan du t.ex. ange sidorna 1, 4, 8 om du vill skriva ut sidorna 1, 4, och 8.

Antal kopior

Skriv ut flera kopior av ett dokument, en fil eller bild. Markera kryssrutan Sortera om du vill skriva ut alla sidor i ett dokument i turordning innan du skriver ut fler kopior.

Inställningar eller egenskaper

Alla skrivartillverkare och programutgivare har sitt eget sätt att göra saker och ting. För en dubbelsidig utskrift eller färgutskrift måste du kanske klicka på en knapp med namnet "Inställningar", "Egenskaper" eller "Avancerat".

Det finns också två vanliga skrivaralternativ som du kommer att se ofta: utskriftsinställningar och egenskaper för skrivare. Läs om vad de innebär.

Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningar är de alternativ som finns på din skrivare.

Så här öppnar du dialogrutan Utskriftsinställningar

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka på Utskriftsinställningar.

 3. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Några vanliga alternativ i den här dialogrutan är:

 • Sidorientering eller layout. Välj mellan lång (stående) och bred (liggande).

 • Pappers- eller arkstorlek Letter, Legal, A4, eller kuvert är vanliga alternativ.

 • Papperskälla eller utdatakälla. Väljer ett pappersfack. Skrivare lagrar papper i olika fack.

 • Dubbelsidig (duplex) utskrift. Skriv ut på en eller båda sidorna av ett ark.

 • Färgutskrift. Utskrifter i färg eller svartvitt (gråskala).

 • Häftning. Ett vanligt alternativ i arbetsplatsskrivare.

Egenskaper för skrivare

I dialogrutan Egenskaper för skrivare hittar du vanligtvis alternativen som styr själva skrivaren, uppdatering av drivrutiner, konfigurering av portar och andra anpassningar av maskinvaran.

Så här öppnar du dialogrutan Egenskaper för skrivare

 1. Öppna Enheter och skrivare genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Enheter och skivare på Start-menyn.

 2. Högerklicka på skrivaren du vill använda och klicka på Egenskaper för skrivare.

 3. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Mer information om utskrifter finns i Skriva ut ett dokument eller en fil och Skriva ut en bild.

Om du vill titta på ett annat videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Printing with Windows 7.


Behöver du mer hjälp?