Stänga eller slutföra en CD eller DVD


Innan du använder en inspelningsbar skiva (t.ex. CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL eller DVD+R DL) som är formaterad med Live File System-formatet på andra datorer, måste du stänga den pågående disksessionen för att förbereda skivan för användning.

Mer information finns i Bränna en cd eller dvd i Utforskaren.

Visa alla

Så här avbryter du att skivsessioner stängs automatiskt

Disksessionen stängs automatiskt när du matar ut en skiva som kan brännas i flera sessioner (så kallade flersessionsskivor, till exempel CD-R-, CD-RW-, DVD+R-, DVD-R- och BD-R-skivor) och ensessionsskivor (till exempel DVD-RW-, DVD+RW-, DVD-RAM-, DVD+R DL-, DVD-R DL- och BD-RE-skivor). Det här är en systemnivåinställning som gäller alla användarkonton på datorn. Du måste vara inloggad med ett användarkonto som har administratörsprivilegier om du vill ändra de här inställningarna med hjälp av anvisningarna nedan.

Du kan ändra inställningarna för att stänga en session för både flersessionsskivor och ensessionsskivor på följande sätt:

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Högerklicka på brännaren och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Inspelning och sedan på Globala inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Gör en eller båda åtgärder i dialogrutan Globala inställningar och klicka sedan på OK.

  • Om du inte vill att sessionen ska stängas automatiskt när du matar ut en ensessionsskiva, avmarkerar du kryssrutan Ensessionsskivor matas ut.

  • Om du inte vill att sessionen ska stängas automatiskt när du matar ut en flersessionsskiva, avmarkerar du kryssrutan Flersessionsskivor matas ut.

Så här stänger du en skivsession manuellt

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Klicka på brännarenheten i Utforskaren och klicka sedan på Stäng session i verktygsfältet.

  Sessionen stängs så att skivan går att använda i andra datorer.

Kommentarer

 • När du har stängt en skivsession för en flersessionsskiva kan du fortfarande lägga till filer på skivan, men du måste stänga varje ytterligare session om du ska kunna använda skivan på en annan dator. Ungefär 20 MB diskutrymme används varje gång du stänger en session.

 • Om du tar ut en skiva ur brännaren utan att stänga skivsessionen kan du stänga den en annan gång. Sätt bara tillbaka den i datorns brännare och följ stegen ovan för att stänga sessionen.

 • I vissa program avslutas skivan i stället för att den aktuella sessionen stängs. Du kan inte lägga till fler filer till en skiva som har avslutats. När du bränner en CD eller DVD med Utforskaren avslutas inte skivan.Behöver du mer hjälp?