Här är några svar på vanliga frågor om Kommandotolken.

Visa alla

Vad är Kommandotolken?

I Kommandotolken kan du ange och köra MS-DOS-kommandon (Microsoft Disk Operating System) och andra datorkommandon. Genom att skriva kommandon kan du utföra uppgifter på datorn utan att använda mus eller touchfunktioner. Kommandotolken används oftast av erfarna användare.

När du använder Kommandotolken avser termen kommandotolken även den högerställda vinkelparentesen (>). Kommandotolken kan även visa annan viktig information, t.ex. aktuell arbetskatalog där kommandot kommer att köras. Om du till exempel öppnar Kommandotolken och C:\> visas med en blinkande markör till höger, körs kommandot du anger på hela C-enheten på din dator.

Hur kommer jag till Kommandotolken?

Så här öppnar du Kommandotolken:

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv cmd i sökrutan och tryck eller klicka på Kommandotolken.

Vilka kommandon kan jag köra i Kommandotolken?

Du kan köra MS-DOS-kommandon och andra datorkommandon.

Om du vill visa en lista över vanliga kommandon skriver du help i Kommandotolken och trycker på Retur.

Om du vill visa mer information om ett kommando skriver du help<kommandonamn>, där <kommandonamn> är kommandot som du vill veta mer om.

Hur ändrar jag fönstret för Kommandotolken?

Du kan ändra utseende på Kommandotolkens fönster genom att göra inställningar för Kommandotolken.

Så här anger du inställningar för Kommandotolken

 1. Öppna Kommandotolken och tryck på och håll ned eller högerklicka på namnfältet och gör något av följande:

  • Tryck eller klicka på Standardvärden om du vill ändra inställningar för alla Kommandotolken-fönster.

  • Klicka på Egenskaper om du vill ändra inställningarna för det aktuella Kommandotolken-fönstret.

 2. Välj de alternativ du vill använda och tryck eller klicka på OK när du är klar.

Hur kör jag ett kommando med förhöjd behörighet?

Vissa kommandon som körs med Kommandotolken kan kräva förhöjd behörighet eller administratörsbehörighet. Om du vill köra dessa kommandon kan du använda kommandot Kör som administratör.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv cmd i sökrutan och tryck på och håll ned eller högerklicka på Kommandotolken.

 3. Tryck eller klicka på Kör som administratör.

Hur fäster jag Kommandotolken på Startskärmen?

Om du vill se hur du fäster Kommandotolken på Startskärmen går du till självstudien om Startskärmen.

Hur fäster jag Kommandotolken i Aktivitetsfältet?

Om du vill se hur du fäster Kommandotolken i Aktivitetsfältet går du till Använda Aktivitetsfältet.




Behöver du mer hjälp?