Avblockera ett program i Windows-brandväggen


Som standard blockeras de flesta programmen av Windows-brandväggen, för att bidra till att göra datorn säkrare. För att en del program ska fungera, kan du behöva tillåta att dem att kommunicera genom brandväggen.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du låter ett program kommunicera genom Windows-brandväggen (1:12)

Tillåta ett program att kommunicera genom Windows-brandväggen

  1. Öppna Windows-brandväggen genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på Kontrollpanelen. Skriv brandvägg i sökrutan och klicka på Windows-brandväggen.

  2. Klicka på Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windows-brandväggen i den vänstra rutan.

    Bild av den vänstra rutan i Windows-brandväggen på Kontrollpanelen
    Vänstra rutan av Windows-brandväggen
  3. Klicka på Ändra inställningar. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  4. Markera kryssrutan vid det program som du vill tillåta, markera vilka nätverksplatser du vill tillåta kommunikation på och klicka sedan på OK.

Varning!

Information om hur du öppnar portar i Windows-brandväggen finns i Öppna en port med Windows-brandväggen.

Om du har problem med att tillåta kommunikation mellan andra datorer och din dator genom Windows-brandväggen kan du testa att använda felsökaren för inkommande anslutningar för att automatiskt hitta och åtgärda några vanliga problem.

Öppna felsökaren för inkommande anslutningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Visa alla och klicka sedan på Inkommande anslutningar.

Information om avancerad felsökning av brandväggen finns i Felsökningsguide för Windows-brandväggen med avancerad säkerhet: Diagnostik och verktyg och Felsökning av inställningar i Windows-brandväggen Windows XP Service Pack 2 för avancerade användare.