Komprimera och expandera filer (ZIP-filer)


Komprimerade filer tar inte lika stor plats och kan överföras snabbare till andra datorer än okomprimerade filer. Du kan arbeta med komprimerade filer och mappar på samma sätt som med okomprimerade filer och mappar. Du kan också lägga ihop olika filer i en enda komprimerad fil. Det gör det lättare att dela en grupp filer.

Titta på det här videoklippet för information om hur du komprimerar och expanderar filer (1:18)
Visa alla

Komprimera (eller zippa ihop) en fil eller mapp

 1. Klicka på den fil eller mapp du vill komprimera.

 2. Högerklicka på filen eller mappen, peka på Skicka till och klicka sedan på Komprimerad mapp.

  En ny komprimerad mapp skapas på samma plats. Du kan byta namn på mappen genom att högerklicka på den, klicka på Byt namn och ange det nya namnet.

Extrahera (eller zippa upp) filer eller mappar från en komprimerad mapp

 1. Leta reda på den komprimerade mapp som du vill extrahera filer eller mappar från.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill extrahera en enstaka fil eller mapp dubbelklickar du på den komprimerade mappen så att den öppnas. Dra sedan filen eller mappen från den komprimerade mappen till en ny plats.

  • Om du vill extrahera hela innehållet i den komprimerade mappen högerklickar du på mappen, klickar på Extrahera alla och följer sedan instruktionerna.

Obs!

 • Om du lägger till krypterade filer i en komprimerad mapp dekrypteras filerna när de extraheras, vilket kan resultera i att personlig eller känslig information blir tillgänglig för obehöriga. Av den anledningen bör du undvika att komprimera krypterade filer.

 • Vissa typer av filer, t.ex. JPEG-bilder är redan hårt komprimerade. Om du komprimerar flera JPEG-filer i en mapp blir mappens storlek ungefär densamma som den okomprimerade bildsamlingen. Information om hur du gör bilder mindre för att skicka dem i ett e-postmeddelande finns i Skicka bilder i e-post.

 • Om du redan har skapat en komprimerad mapp och vill lägga till en ny fil eller mapp i den drar du bara filen eller mappen till den komprimerade mappen.Behöver du mer hjälp?