Om du använder en stationär dator kanske du redan känner till att det inte finns en enskild del som är själva "datorn". En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som berättar för maskinvaran vad den ska göra.)

Följande bild visar den vanligaste maskinvaran i en dator. Din dator kan se något annorlunda ut, men de flesta av de här delarna finns förmodligen med. En bärbar dator innehåller liknande delar, men där kombineras de till ett enda bärbart paket.

Bild på ett stationärt datorsystem
Stationär dator

Låt oss titta närmare på de olika delarna.

Systemenhet

Systemenheten är kärnan i ett datorsystem. Vanligtvis är det en fyrkantig låda som står på eller under skrivbordet. Inuti lådan finns det många elektriska komponenter som hanterar information. Den viktigaste komponenten är enprocessor (CPU) eller mikroprocessor som utgör själva "hjärnan" i datorn. En annan komponent är RAM-minnet (Random Access Memory), som tillfälligt lagrar information som används av processorn när datorn är igång. Informationen som lagras i RAM-minnet förloras när datorn stängs av.

I stort sett alla andra delar i datorn ansluts till systemenheten via kablar. Kablarna ansluts till specifika portar (öppningar) som oftast sitter på baksidan av systemenheten. Maskinvara som inte ingår i systemenheten kallas ibland kringutrustning eller externa enheter.

Bild på en systemenhet
Systemenhet

Lagring

Datorn innehåller en eller flera diskar, d.v.s. enheter där information lagras på en disk av metall eller plast. Informationen sparas på disken när datorn stängs av.

Hårddiskenhet

Datorns hårddiskenhet lagrar information på en hårddisk, en fast platta eller en stapel med plattor med en magnetisk yta. Eftersom hårddiskarna kan innehålla stora mängder information fungerar de oftast som datorns huvudsakliga lagringsutrymme, och där finns de flesta av dina program och filer. Hårddiskenheten sitter vanligtvis inuti systemenheten.

Bild på en hårddisk
Hårddiskenhet

CD- och DVD-enheter

Nästan alla datorer i dag har en CD- eller DVD-enhet, som vanligtvis sitter på framsidan av systemenheten. I CD-enheter används laser för att läsa (hämta) data från en CD. Många CD-enheter kan också skriva (spela in) data på CD-skivor. Om du har en skrivbar enhet kan du spara kopior av filer på tomma CD-skivor. Du kan också använda en CD-enhet för att spela upp CD-skivor med musik på datorn.

Bild på en CD
CD

DVD-enheter kan göra allt som en CD-enhet kan, och dessutom läsa DVD-skivor. Om du har en DVD-enhet kan du titta på film på datorn. Många DVD-enheter kan skriva data till tomma DVD-skivor.

Tips!

  • Säkerhetskopiera viktiga filer till CD- eller DVD-skivor med jämna mellanrum om du har en skrivbar CD- eller DVD-enhet. På så sätt riskerar du inte att förlora data om hårddisken skulle krascha.

Diskettenhet

Diskettenheter lagrar information på disketter, även kallat floppies eller mjuka disketter. Jämfört med CD- och DVD-skivor kan bara en liten mängd data sparas på en diskett. Det tar också längre tid att hämta informationen från en diskett och det uppstår oftare problem eller skador. Av de här anledningarna är diskettenheter inte lika populära som de brukade vara, även om de fortfarande finns på vissa datorer.

Bild på en diskett
Diskett

Vad består disketter av? Utsidan på en diskett är gjord av hårdplast, men det är bara höljet. Skivan inuti är gjord av ett tunt, flexibelt vinylmaterial.

Mus

En mus är en liten enhet som används för att peka på och markera objekt på datorskärmen. Även om det finns möss i olika former, ser den vanligaste ut lite som en riktig mus. Den är liten, avlång och ansluten till systemenheten med en lång tråd som påminner om en svans. Vissa nyare typer av möss är trådlösa.

Bild på en datormus
Mus

Det finns oftast två knappar på en mus: en primär knapp (vanligtvis den vänstra knappen) och en sekundär knapp. På många möss sitter det också ett hjul mellan de två knapparna, så att du kan bläddra smidigt mellan skärmbilder med information.

Bild på muspekare
Muspekare

När du flyttar på musen med handen, flyttas en pekare på skärmen i samma riktning. (Hur pekaren ser ut beror på var på skärmen den är placerad.) När du vill markera ett objekt pekar du på objektet och klickar (trycker ned och släpper) sedan på den primära knappen. Att peka och klicka med musen är det huvudsakliga sättet att arbeta med datorn. Mer information finns i Använda musen.

Tangentbord

Ett tangentbord används främst för att skriva in text på datorn. Precis som på en skrivmaskin finns det tangenter för bokstäver och siffror, men det finns också specialtangenter:

  • Funktionstangenterna i den översta raden har olika funktioner beroende på var de används.

  • Med det numeriska tangentbordet, som sitter till höger på de flesta tangentbord, kan du snabbt skriva in siffror.

  • Med navigeringstangenterna, till exempel piltangenterna, kan du flytta runt i ett dokument eller på en webbsida.

Bild på ett tangentbord
Tangentbord

Du kan också använda tangentbordet för att utföra många av de uppgifter som du använder musen till. Mer information finns i Använda tangentbordet.

Bildskärm

En bildskärm visar information visuellt, i form av text och bilder. Den del av bildskärmen där informationen visas kallas skärm. Som på en tv-skärm kan stillbilder och rörliga bilder visas på en datorskärm.

Det finns två typer av bildskärmar: CRT-skärmar (katodstrålerör) och de nyare LCD-skärmarna (flytande kristaller). Båda ger skarp bild, men LCD-skärmar är mycket tunnare och lättare.

Bild på en LCD-bildskärm och en CRT-bildskärm
LCD-skärm (till vänster), CRT-skärm (till höger)

Skrivare

En skrivare överför data från en dator till papper. Du behöver inte ha en skrivare för att använda datorn, men om du har en kan du skriva ut e-postmeddelanden, kort, inbjudningar, meddelanden och annat. Många tycker också om att kunna skriva ut egna foton hemma.

De två huvudtyperna av skrivare än bläckstråleskrivare och laserskrivare. Bläckstråleskrivare är de mest populära skrivarna för hemmabruk. De ger svartvita utskrifter eller färgutskrifter och du kan skriva ut foton med hög kvalitet om du använder ett särskilt papper. Laserskrivare är snabbare och klarar oftast av högre användningsgrad bättre.

Bild på en bläckstråleskrivare och en laserskrivare
Bläckstråleskrivare (till vänster), laserskrivare (till höger)

Högtalare

Högtalare används för att spela upp ljud. De kan vara inbyggda i datorn eller anslutas med kablar. Med högtalare kan du lyssna på musik och höra ljudeffekter på datorn.

Bild på datorhögtalare
Datorhögtalare

Modem

Om du vill ansluta till Internet från datorn behöver du ett modem. Ett modem är en enhet som skickar och tar emot datorinformation via telefonlinjen eller en höghastighetskabel. Modem är ibland inbyggda i systemenheten, men höghastighetsmodem är vanligtvis separata komponenter.

Bild på ett kabelmodem
Kabelmodem


Behöver du mer hjälp?