Varför går det inte snabbt att starta och stänga av datorn?


Om datorn verkar stängas av långsamt (eller inte alls) eller startar långsamt eller den inte går in i energisparlägen, kan det innebära att ett program eller en enhets drivrutin stör Windows energiinställningarna. Du kan använda Prestandainformation och -verktyg för att försöka identifiera dessa program eller enhetsdrivrutiner.

Kontrollera prestandarelaterade problem

  1. Öppna Prestandainformation och -verktyg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du Prestandainformation och -verktyg och i resultatlistan klickar du sedan på Prestandainformation och -verktyg.

  2. Klicka på Avancerade verktyg i det vänstra fönstret.

  3. Klicka på ett problem som visas under Prestandaproblem i Avancerade verktyg.

  4. Läs informationen i dialogrutan som visas för att ta reda på vilka program eller drivrutiner som orsakar problem.

Visa alla

Om ett program eller en drivrutin hindrar datorn från att starta snabbt

Pröva följande åtgärder för att lösa problemet:

  • Hantera programmen som körs vid start.Vissa program startas automatiskt när du startar Windows. Om alltför många program startas samtidigt kan datorn bli långsammare. Använd Windows Defender om du vill förbättra prestanda genom att förhindra att programmen startas automatiskt. Mer information finns i Hindra ett program från att köras automatiskt när Windows startas.

  • Kontakta programmets eller drivrutinens tillverkare för att få en uppdatering. I nyare programversioner kan det finnas en lösning på problemet.

Om ett program eller en drivrutin hindrar att datorn stängs av snabbt

Du kan prova om följande åtgärder löser problemet:

  • Stänga programmet innan du stänger av datorn. Det är möjligt att problemet bara inträffar när programmet är igång. Stäng programmet innan du stänger av Windows och kontrollera sedan om datorn stängs av korrekt.

  • Kontakta programmets eller drivrutinens tillverkare och hör om det finns en uppdatering. I nyare programversioner kan det finnas en lösning på problemet.

Om dessa alternativ inte löser problemet kan det hända att programmet eller drivrutinen inte är kompatibel med Windows. Om du installerade programmet eller enheten själv och du inte använder det längre kan du överväga att ta bort enheten eller avinstallera programmet eller drivrutinen.Behöver du mer hjälp?