Ansluta två datorer med en korskopplad kabel


Om du behöver ansluta två datorer men inte har tillgång till något nätverk och inte kan konfigurera något ad hoc-nätverk, kan du skapa en direkt kabelanslutning med hjälp av en korskopplad Ethernet-kabel.

En korskopplad kabel är i princip en vanlig kabel där den ena kontaktens sladdar har vänts (korsats), så att den kan anslutas direkt mellan två datorer. En korskopplad kabel ser nästan exakt ut som en vanlig Ethernet-kabel (en rak kabel), så kontrollera att det verkligen är en korskopplad kabel du använder innan du följer de nedanstående stegen.

Innan du köper en korskopplad kabel, bör du kontrollera datorns nätverkskort. Några av de nyare nätverkskorten vänder automatiskt anslutningen när de upptäcker att de är direkt anslutna till ett annat nätverkskort med en rak Ethernet-kabel.

Så här ansluter du två datorer med en korskopplad kabel

Det här fungerar bäst om de båda datorerna har samma Windows- eller Windows Vista-version.

  1. Anslut den korskopplade kabelns ändar till datorernas nätverksuttag på datorlådornas baksidor.

  2. Gör följande på någon av datorerna med den här versionen av Windows:

    Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

  3. Dubbelklicka på ikonenOidentifierat nätverk på nätverkskartan överst i Nätverks- och delningscenter . (Har du mer än ett nätverk, får den här ikonen namnet Flera nätverk).

  4. Om nätverksidentifiering och fildelning är inaktiverade, klickar du i informationsfältet med följande meddelande i Nätverk: "Nätverksidentifiering och fildelning har inaktiverats. Datorer och enheter i nätverket är inte synliga. Ändra detta genom att klicka här…" och klicka sedan på Aktivera nätverksidentifiering och fildelning. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

  • För Gigabit Ethernet- och Token Ring-nätverk krävs något annorlunda korskopplade kablar. Kontakta en kabeltillverkare om du vill ha mer information.

Ikonerna för de båda datorerna borde nu synas i fönstret Nätverk. Dubbelklicka på datorernas ikoner om du vill dela skrivare och andra resurser.

Obs!

  • Om någon av datorerna använder Windows XP, kan det dröja ett tag innan den visas i fönstret Nätverk. Du kan behöva placera båda datorerna i samma arbetsgrupp. Det kan du göra genom att låta någon av datorerna byta arbetsgrupp. Information om hur du byter arbetsgrupp finns i Ansluta till eller skapa en arbetsgrupp. Du kan dessutom behöva aktivera fil- och skrivardelning på datorn med Windows XP.Behöver du mer hjälp?