Har du någon gång råkat ut för att batteriet har tagit slut mitt i ett viktigt möte eller under en lång flygning? Trots framstegen inom teknik, räcker en batteriladdning för en bärbar dator bara en viss tid. Hemligheten är att maximera arbetstiden med den tillgängliga batterikapaciteten.

Troligen har du redan kommit på sätt att hålla din bärbara dator med ström. Kanske bär du med dig ett extra batteri eller nätsladden så att du kan ladda om datorn när du kan ansluta den till elnätet. (Följ alltid tillverkarens anvisningar för hur du bäst laddar om batteriet.)

När detta inte fungerar finns det några andra sätt att förlänga datorns batteritid på.

Bild på en uppspelningsknapp Se ett videoklipp: Video: Saving power on the go (3:48)

Välj ett energischema som sparar energi

Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr den bärbara datorns energiförbrukning. I Windows 7 finns det två standardenergischeman:

 • Balanserat. Ger goda prestanda och full ljusstyrka för bildskärmen när du behöver det, men sparar energi under perioder av inaktivitet.

 • Energisparläge. Det bästa alternativet när du vill utöka batteritiden. Nackdelen är att du får sämre prestanda och lägre ljusstyrka för bildskärmen.

Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman.

Visa alla

Ändra energischema

 1. Klicka på ikonen för batterimätaren i meddelandefältet i Aktivitetsfältet i Windows.

  Bild av batterimätare som visar energischeman
  Batterimätare som visar energischeman
 2. Markera något av standardenergischemana: Balanserat eller Energisparläge.

Du kan också skapa egna anpassade energischeman. Mer information finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

Reducera bildskärmens ljusstyrka

Bildskärmen kan förbruka mer energi än någon annan del av datorn, t.o.m. mer än hårddisken och datorns CPU. På vissa bärbara datorer finns det en knapp eller ratt för att ändra ljusstyrkan. Om du vill ta reda på om din dator har något sådant, läser du informationen som följde med datorn eller tittar på tillverkarens webbplats. Du kan också justera bildskärmens ljusstyrka med Energialternativ på Kontrollpanelen.

Minska inaktivitetsperioden innan bildskärmen tonas ned och stängs av

När du inte använder den bärbara datorn – även under kortare perioder – kan du spara energi genom att låta bildskärmen tonas ned och stängas av i Windows efter en inaktivitetsperiod.

Välja när bildskärmen tonas ned och stängs avWindows

 1. Öppna Energialternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, System och säkerhet och sedan på Energialternativ.

 2. Klicka på Ange när skärmen ska stängas av till vänster på sidan Markera ett energischema.

  OBS

  • Med detta alternativ ändras bara inställningarna för aktuellt schema. Om du vill ändra inställningarna för ett annat schema klickar du på Ändra schemainställningar för det schema som du vill ändra.

 3. På sidan Ändra inställningarna för schemat anger du vilka inställningar för bildskärm som ska användas för det här energischemat när datorn körs på batteriström och när den är nätansluten.

 4. Klicka på Spara ändringarna.

Stäng av eller ta bort enheter du inte använder

Många USB-enheter (Universal Serial Bus) förbrukar alltid energi när de är anslutna. Om du använder en USB-mus kan du spara energi genom att koppla från musen och använda en TouchPad eller Tablet PC-penna. Om du använder en USB-flash-enhet tar du ut den när du inte använder den.

Stäng av PC-card och integrerade trådlösa enheter

Dessa enheter förbrukar också energi. Om du inte behöver dem ska du stänga av dem.Behöver du mer hjälp?