Kontrollera när barn kan använda datorn


Om datorn är ansluten till en domän finns ingen Barnspärr.

Du kan välja under vilka tider på dygnet som ditt barn kan använda datorn. Du kan ange under vilka timmar och veckodagar datorn får användas, och spärra alla övriga tider.

Titta på det här videoklippet för information om hur du kan kontrollera när barn kan använda datorn (1:30)

Kontrollera när barn kan använda datorn

  1. Öppna Föräldrakontroll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Konfigurera Föräldrakontroll för en användare under Användarkonton och Säkerhet för familjen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på det konto som du vill visa tidsbegränsningar för.

  3. Klicka på På, använd aktuella inställningar under Barnspärr.

  4. Klicka på Tidsbegränsningar.

  5. Gå till rutnätet och klicka och dra de timmar som du vill blockera eller tillåta.

Om du vill titta på ett annat videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Using Parental Controls.

Mer information om hur du använder Barnspärr finns i Vad kan jag kontrollera med Barnspärr? och Bestäm vilka spel barnen får spela.Behöver du mer hjälp?