Konvertera en hårddisk eller partition till NTFS-format


NTFS-filsystemet ger bättre prestanda och en högre säkerhet för data på hårddiskar och partitioner eller volymer, än FAT-filsystemet som användes i vissa äldre versioner av Windows. Om du har en partition som använder något av de tidigare FAT16- eller FAT32-filsystemen, kan du konvertera den till NTFS med kommandot convert. Att du konverterar partitionen till NTFS påverkar inte några befintliga data.

Kommentarer

  • När du har konverterat en partition till NTFS går det inte att återställa det tidigare filsystemet. Om du vill använda FAT-filsystemet på partitionen igen måste du formatera om partitionen, och alla data går då förlorade.

  • Vissa äldre versioner av Windows kan inte läsa data på lokala NTFS-partitioner. Om du behöver använda en tidigare version av Windows för att komma åt en partition på datorn ska du inte konvertera den till NTFS.

  • Även om risken för att data ska skadas eller gå förlorade är mycket liten, bör du säkerhetskopiera alla data på partitionen innan du konverterar den.

Konvertera en hårddisk eller partition till NTFS-format

  1. Stäng alla öppna program som körs på partitionen eller den logiska enhet som ska konverteras.

  2. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
  3. I kommandotolken skriver du convertenhetsbeteckning: /fs:ntfs, där enhetsbeteckning är beteckningen för enheten du vill konvertera. Tryck sedan på RETUR. Till exempel innebär convert E: /fs:ntfs att enhet E konverteras till NTFS-filsystemet.

  4. Skriv namnet på volymen du vill konvertera och tryck sedan på RETUR. Du måste använda volymens befintliga namn, annars avbryts konverteringen. Du kan se alla tillgängliga volymer i mappen Dator under Hårddiskenheter.

    Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

Om partitionen som du konverterar innehåller systemfiler - vilket är fallet om du konverterar hårddisken där operativsystemet installerats - måste du starta om datorn för att konverteringen ska utföras. Om disken är full eller nästan full, är det inte säkert att konverteringen lyckas. Om ett felmeddelande visas försöker du med att ta bort filer du inte längre behöver, eller att säkerhetskopiera dem till en annan enhet för att frigöra diskutrymme.Behöver du mer hjälp?