Korrigera bildskärmsflimmer (uppdateringsintervall)


Flimmer kan vara ett problem med CRT-skärmar. LCD-skärmar (även kallade platta bildskärmar) flimrar inte.

En flimrande CRT-bildskärm kan ge överansträngda ögon och huvudvärk. Du kan minska eller ta bort flimmer genom att öka bildskärmens uppdateringsintervall. Ett uppdateringsintervall på minst 75 Hertz ger oftast mindre flimmer. (Eftersom LCD-skärmar inte flimrar behöver man inte ställa in dem på höga uppdateringsintervall.) Mer information om hur du väljer den bästa uppdateringsfrekvensen för bildskärmen finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Rätta till flimmer:

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på Avancerade inställningar.

  3. Klicka på fliken Bildskärm och sedan, under Uppdateringsfrekvens, klickar du på den önskade frekvensen. Det dröjer en stund innan bildskärmen justerats. Klicka på Verkställ om du vill lägga till ändringarna. Om du inte väljer att använda de ändrade inställningarna inom femton sekunder återgår uppdateringsfrekvensen till den ursprungliga inställningen.

Obs!

  • Om du upptäcker att din CRT-skärm flimrar kanske du måste ställa in din skärmupplösning innan du ändrar uppdateringsfrekvensen. Ju högre upplösning desto högre bör uppdateringsfrekvensen vara. Alla skärmupplösningar är dock inte kompatibla med alla uppdateringsfrekvenser. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

  • Ändringar i uppdateringsintervallet påverkar alla användare som loggar in på datorn.Behöver du mer hjälp?