Skapa eller ändra en automatisk spelningslista i Windows Media Player


En automatisk spelningslista i Windows Media Player är en typ av spelningslista som ändras automatiskt efter de villkor du angett. Den uppdateras också varje gång du öppnar den. Om du till exempel vill lyssna på en viss artist kan du skapa en automatisk spelningslista som automatiskt lägger till ny musik av den artisten när den dyker upp i biblioteket. Du kan använda automatiska spelningslistor för att spela upp olika kombinationer av musik i biblioteket, gruppera objekt du vill bränna på en CD-skiva eller synkronisera med en portabel enhet. Du kan skapa egna automatiska spelningslistor och vanliga spelningslistor i biblioteket.

Mer information om vanliga spelningslistor finns i Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du skapar eller ändrar en automatisk spelningslista i Windows Media Player (1:45)
Visa alla

Skapa en automatisk spelningslista

Med automatiska spelningslistor får du stor flexibilitet när du ska söka, organisera och spela upp precis den musik du vill lyssna på enligt de villkor du angett.

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på pilen Bild av pilen Skapa spelningslista till höger om Skapa spelningslista i biblioteket och därefter på Skapa automatisk spelningslista.
 3. Skriv ett namn på spelningslistan i rutan Namn på automatisk spelningslista.

 4. Välj de villkor du vill använda för den automatiska spelningslistan. I de följande stegen beskrivs hur du skapar en automatisk spelningslista som innehåller sånger du klassificerat med 4 eller 5 stjärnor:

  • I villkorslistan kontrollerar du att Musik i mitt bibliotek visas.

  • Klicka på Lägg till ett villkor genom att klicka här och välja Min klassificering.

   Villkoret Är minst 4 stjärnor läggs automatiskt till. När du spelar upp spelningslistan kommer den musik du klassificerat med fyra stjärnor eller mer att finnas med i spelningslistan.

 5. Klicka på OK.

OBS

 • Om du vill ta bort ett objekt i villkorslistan klickar du på det, klickar på Ta bort och sedan på OK.

Redigera en automatisk spelningslista

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på vyn Spelningslistor i navigeringsfönstret.

 3. Högerklicka på den automatiska spelningslista Bild av ikonen för automatisk spelningslista som du vill redigera i informationsfönstret och klicka på Redigera.

Spara en kopia av en automatisk spelningslista som en vanlig spelningslista

Innehållet i en automatisk spelningslista uppdateras varje gång du öppnar den automatiska spelningslistan. Om du vill behålla det aktuella innehållet i en automatisk spelningslista kan du spara en kopia av den.

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på vyn Spelningslistor i navigeringsfönstret.

 3. Om fliken Spela upp i listvyn inte är öppen klickar du på fliken Spela upp Om det redan finns objekt i listvyn kan du ta bort dem genom att klicka på Rensa lista

 4. Högerklicka på den automatiska spelningslista Bild av ikonen för automatisk spelningslista som du vill spara i informationsfönstret, peka på Lägg till i och klicka på Spelningslista.
 5. Klicka på Spara lista i informationsfönstret, skriv ett namn för spelningslistan och tryck på Retur.Behöver du mer hjälp?