Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player


En spelningslista är en lista över digitala medieobjekt som du skapar och sparar. Spelningslistor är ett utmärkt sätt att gruppera objekt du vill lyssna eller titta på ofta. Du kan också använda spelningslistor för att gruppera objekt du vill bränna på en CD-skiva eller synkronisera med en portabel enhet. Det finns två typer av spelningslistor i Windows Media Player: automatiska spelningslistor och vanliga spelningslistor.

En automatisk spelningslistan är en lista som kontinuerligt uppdateras automatiskt utifrån vilken musik som finns i biblioteket i Windows Media Player och inkluderar alla ändringar som gjorts i medieinformationen. Mer information om automatiska spelningslistor finns i Skapa eller ändra en automatisk spelningslista i Windows Media Player. En vanlig spelningslista är en sparad lista som innehåller en eller flera digitala mediefiler, inklusive kombinationer av sånger, videofilmer och bilder.

Mer information om biblioteket i Media Player finns i Komma igång med Windows Media Player.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du skapar eller ändrar en vanlig spellista i Windows Media Player (1:46)
Visa alla

Skapa en vanlig spelningslista

 1. Klicka på Start-knappen Bild på knappen Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka om nödvändigt på fliken Spela upp i spelarens bibliotek för att öppna listvyn.

  Om du behöver rensa listvyn innan du skapar spelningslistan klickar du på Rensa lista.

 3. Dra objekt från informationsfönstret till listvyn för att lägga till dem i den nya spelningslistan.

  Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Du kan markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla ned Ctrl medan du markerar.

 4. Om du vill ändra ordningen på objekten drar du dem uppåt eller nedåt i listvyn.

 5. Om du vill spara listan klickar du på Spara lista överst i listvyn, skriver ett namn för spelningslistan och trycker på Retur.

  Som standard sparas spelningslistor med filnamnstillägget .wpl i mappen Spelningslistor, som finns i standardmappen för sparade filer i musikbiblioteket. Du kan också spara spelningslistor med filnamnstilläggen .m3u eller .asx. Det gör du genom att klicka på ListalternativBild av knappen Listalternativ upptill i listvyn, klicka på Spara lista som och ändra filnamnstillägget i dialogrutan Filformat. När du sparat spelningslistan läggs den till i kategorin Spelningslistor i navigeringsfönstret.
  Om du vill spela upp en spelningslista i listvyn, klickar du på Spela uppBild av knappen Spela upp.
 6. Om du vill komma åt spelningslistan i framtiden dubbelklickar du på vyn Spelningslistor i navigeringsfönstret eller klickar på pilen bredvid Spelningslistor för att expandera vyn.

Redigera en vanlig spelningslista

 1. Klicka på Start-knappenBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka om nödvändigt på fliken Spela upp i spelarens bibliotek för att öppna listvyn.

 3. Klicka på pilen bredvid Spelningslistor i navigeringsfönstret för att expandera vyn.

 4. Dubbelklicka på den spelningslista Bild av ikonen för vanlig spelningslista du vill redigera så att den visas i listvyn.
 5. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill ta bort ett objekt högerklickar du på det i listvyn och klickar på Ta bort från listan.

   Du kan markera flera objekt som ligger intill varandra genom att hålla Skift nedtryckt medan du markerar. Du kan markera objekt som inte ligger intill varandra genom att hålla ned Ctrl medan du markerar.

  • Om du vill ändra ordningen på objekten drar du dem uppåt eller nedåt i listvyn.

  • Om du vill blanda listan klickar du på ListalternativBild av knappen Listalternativ upptill i listvyn och klickar på Blanda listan.
  • Om du vill lägga till objekt bläddrar du till objekten i navigerings- och informationsfönstren och drar dem till listvyn.

 6. När du är klar med redigeringen av spelningslistan klickar du på Spara lista upptill i listvyn och skriver ett namn för listan.

Ställa in hur objekt hoppas över i en spelningslista

Mediespelaren håller reda på vilka sånger du hoppar över i en spelningslista. Det gör det enkelt för dig att revidera en spelningslista, till exempel en som skapats av en musikprenumerationstjänst eller en annan person, så att den bara innehåller dina favoritobjekt.

När du sparar en spelningslista som innehåller överhoppade objekt måste du välja om du vill ta bort eller behålla överhoppade objekt i listan. Du kan inaktivera valmöjligheten om du vill. Du kan också välja att inte spela upp överhoppade objekt vid upprepad uppspelning. I så fall visas överhoppade objekt som inaktiverade i listvyn.

 1. Klicka på StartBild på knappen Start, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka om nödvändigt på fliken Spela upp i spelarens bibliotek för att öppna listvyn.

 3. Spela upp en lista med låtar.

 4. Om du vill hoppa över ett objekt, klickar du på NästaBild av knappen Nästa medan objektet spelas upp.
 5. Om du vill ta bort överhoppade objekt från en sparad spelningslista gör du följande:

  1. Klicka på ListalternativBild av knappen Listalternativ överst i listvyn och sedan på Spara lista som.
  2. Skriv ett namn för spelningslistan och klicka sedan på Spara.

  3. Klicka sedan på Ta bort från spelningslistan.

 6. (Valfritt) Om du vill ändra inställningarna för överhoppning klickar du på Listalternativ upptill i listvyn, pekar på Objekt som hoppats över och gör något av följande:

  • Om du inte längre vill ha möjlighet att ta bort överhoppade objekt när du sparar en spelningslista, klickar du för att ta bort markeringen framför Fråga mig om de ska tas bort när listan sparas.

  • Om du vill förhindra att överhoppade objekt spelas upp när upprepad uppspelning är aktiverat klickar du på Hoppa över under uppspelning.

  OBS

  • En markering framför kommandot visar att funktionen är aktiverad, och objekt du hoppar över visas som inaktiverade i listrutan. Du kan återföra ett objekt till normal uppspelning genom att dubbelklicka på det i listvyn.Behöver du mer hjälp?