Skapa och formatera en hårddiskpartition


Om du vill skapa en partition eller volym (båda termerna används) på en hårddisk, måste du vara inloggad som administratör och det måste finnas antingen inte allokerat diskutrymme eller ledigt utrymme i en utökad partition på hårddisken.

Om det inte finns något diskutrymme som inte är allokerat måste du antingen frigöra utrymme genom att krympa eller ta bort en befintlig partition, eller använda ett partitioneringsverktyg från tredje part. Mer information finns i Kan jag partitionera om hårddisken?

Mer information om hur du formaterar om en hårddisk finns i Formatera diskar och enheter: vanliga frågor.

Visa alla

Skapa och formatera en ny partition (volym)

 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster ruta.

 3. Högerklicka på ett område på hårddisken som inte är allokerat, och klicka sedan på Ny enkel volym.

 4. Klicka på Nästa i guiden Ny enkel volym.

 5. Ange storleken för partitionen du vill skapa i megabyte (MB) eller acceptera den maximala storleken, och klicka sedan på Nästa.

 6. Acceptera standardenhetsbeteckningen eller välj en annan enhetsbeteckning för partitionen, och klicka sedan på Nästa.

 7. Gör något av följande i dialogrutan Formatera partition:

  • Om du inte vill formatera volymen på en gång klickar du på Formatera inte den här volymen och sedan på Nästa.

  • Om du vill formatera volymen med standardinställningarna klickar du på Nästa.

 8. Granska dina val och klicka sedan på Slutför.

Obs!

 • När du skapar nya partitioner på en standarddisk, formateras de tre första partitionerna som primära partitioner. Från och med den fjärde partitionen kommer var och en av dem att konfigureras som en logisk enhet inom en utökad partition.

Formatera en befintlig partition (volym)

Varning!

 • När du formaterar en volym går alla data på partitionen förlorade. Kom ihåg att säkerhetskopiera alla data du vill spara innan du börjar.

 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Diskhantering under Lagring i vänster ruta.

 3. Högerklicka på volymen du vill formatera och klicka sedan på Formatera.

 4. Om du vill formatera volymen med standardinställningarna klickar du på OK i dialogrutan Formatera och sedan på OK igen.

Obs!

 • Det går inte att formatera en disk eller partition medan den används, inklusive den partition som innehåller Windows.

 • Med alternativet Snabbformatera skapar du en ny filtabell men skriver inte helt över eller raderar volymen. En snabbformatering är mycket snabbare än en vanlig formatering, som helt raderar befintliga data på volymen.