Skapa kortkommandon som kan användas för att öppna program


Du kan skapa tangentbordsgenvägar för att öppna program. Innan du startar kontrollerar du att det finns en genväg för programmet som du vill tilldela en tangentbordsgenväg. Det gör du genom att öppna mappen som innehåller programmets körbara fil. Högerklicka på filen och klicka sedan på Skapa genväg. Mer information om hur du skapar genvägar till program finns i Skapa eller ta bort en genväg.

  1. Leta upp genvägen till programmet som du vill skapa en tangentbordsgenväg för.

  2. Högerklicka på genvägen och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Genväg i dialogrutan Egenskaper för genväg.

  4. Klicka i rutan Kortkommando, tryck på den tangent på tangentbordet som du vill använda tillsammans med Ctrl+Alt (tangentbordsgenvägar startas automatiskt med Ctrl+Alt) och klicka på OK. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

    Om du använder ett program som har en tangentbordsgenväg med samma tangentkombination som den genväg du just skapade, är det möjligt att genvägen inte fungerar.

Mer information om kortkommandon i Windows 7 finns i Kortkommandon.

Kommentarer

  • I rutan Kortkommando visas Ingen tills du trycker på en tangent, och därefter visas Ctrl+Alt+den tangent som du tryckt på.

  • Du kan inte använda Esc, Retur, Tabb, Blanksteg, PrintScrn, Skift eller Backsteg när du skapar tangentbordsgenvägar.