Skapa en genväg till (mappa) en nätverksenhet


När du skapar en genväg till en delad mapp eller dator i ett nätverk (kallas även att ansluta en nätverksenhet) kan du gå direkt till enheten från Den här datorn eller Windows Utforskaren utan att behöva söka efter den eller skriva nätverksadressen varje gång.

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Klicka på Mappa nätverksenhet.

  Bild på dialogrutan Anslut nätverksenhet
  Dialogrutan Anslut nätverksenhet
 3. Klicka på en enhetsbeteckning i listan Enhet.

  Du kan använda vilken ledig bokstav som helst.

 4. Skriv sökvägen till mappen eller datorn i rutan Mapp, eller klicka på Bläddra för att söka efter mappen eller datorn.

  Om du vill ansluta automatiskt varje gång du loggar in på datorn markerar du kryssrutan Återanslut vid inloggning.

 5. Klicka på Slutför.

  Datorn är nu ansluten, eller mappad, till nätverksenheten.

Obs!

 • Om du inte kan ansluta till enheten eller mappen kan det bero på att datorn du försöker ansluta till har stängts av, eller på att du inte har de behörigheter som krävs. Kontakta nätverksadministratören om du inte kan ansluta.

Du kan även skapa genvägar till Internetplatser, som webbplatser eller FTP-platser. Gör så här:

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Dator.

 2. Högerklicka någonstans i mappen och klicka sedan på Lägg till en nätverksplats.

 3. Lägg till en genväg till en plats i nätverket, en webbplats eller en FTP-plats genom att följa instruktionerna i guiden.Behöver du mer hjälp?