Tillägg för Windows Home Server

Har du redan Windows Home Server och vill göra mer? Kolla in de här tilläggen från andra leverantörer:

 • Windows Home Server Connector för Windows Phone 7: Tillägget Windows Home Server Phone Connector gör att du kan ansluta till din hemserver med hjälp av Windows Phone 7. Med det här verktyget kan du använda telefonen för att utföra serverhanteringsåtgärder på distans (t.ex. visa varningar, hantera användare och starta och stoppa säkerhetskopieringar) och visa och öppna mediefiler som finns lagrade på servern.

 • Advanced Admin Console 2011: Ger utökad åtkomst till olika delar av serverns administrationskontroller från instrumentpanelen.

 • AWIECO DriveInfo: Ett kostnadsfritt tillägg som ger en grafisk översikt över hårddiskarna och de delade mapparna på instrumentpanelen.

 • AWIECO Remote Launcher: Ger åtkomst till ytterligare administrationsfunktioner och systemverktyg på Windows Home Server 2011-instrumentpanelen.

 • AWIECO WakeOnLAN: Ett kostnadsfritt tillägg som gör att alla datorer som är anslutna till nätverket kan startas via Windows Home Server.

 • Cloudberry Online Backup för Windows Home Server: Gör att du kan säkerhetskopiera alla data på hemservern till molnet.

 • Integrity Checker: Bevakar automatiskt nya data på ett effektivt sätt i bakgrunden.

 • KeepVault: KeepVault och KeepVault Pro & Business är tillägg för datasynkronisering och säkerhetskopiering i molnet för Windows Home Server.

 • Lights-Out: Ett kraftfullt hanteringstillägg som gör att du kan aktivera strömsparläge eller viloläge för servern på bestämda tider (tillägg för experter).

 • My Movies för Windows Home Server 2011: Ger automatisk skivkopiering av ljudskivor och filmer från interna optiska enheter eller USB-anslutna enheter. Övervakar också dina delade mappar och lägger till metadata till kopierade skivor eller filmer och TV-program som redan finns lagrade på servern.

 • Remote Notification: Håller dig uppdaterad om statusen för Windows Home Server oavsett var du befinner dig. Vidarebefordrar alla tillståndshändelser som genereras av Windows Home Server, även de som utfärdas av andra tillägg, som Home Server SMART och Remote Alert.

 • WHSuTorrent: Gör att du kan övervaka och hantera alla nedladdningsbara filer via Windows Home Server 2011-webbplatsen.

Läs mer

Läs mer om funktioner och fördelar.

Allt du behöver veta för att komma igång.

Få tips och hjälp av Windows Home Server-communityn.