Så här tar du bort en fil eller mapp:

  • Högerklicka på den fil eller mapp du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

    Bild av kommandot Ta bort
    Kommandot Ta bort

Du kan också ta bort en fil eller mapp genom att dra den till papperskorgen eller genom att markera filen eller mappen och sedan trycka på Delete-tangenten.

Obs!

  • När du tar bort en fil eller mapp från hårddisken tas den inte bort direkt. I stället lagras den i papperskorgen tills papperskorgen töms. Om du vill ta bort en fil permanent utan att först flytta den till papperskorgen, markerar du filen och trycker på Skift+Delete.

  • Om du tar bort en fil eller en mapp från en mapp i nätverket eller från ett USB-flashminne kan den tas bort permanent i stället för att lagras i papperskorgen.

  • Om det inte går att ta bort en fil kan det bero på att den används av ett öppet program. Försök att stänga programmet eller starta om datorn. Mer information finns i Varför går det inte att ta bort en fil eller mapp?Behöver du mer hjälp?