Du kan använda Diskrensning om du vill minska antalet onödiga filer på datorns enheter så att datorn blir snabbare. Med Diskrensning kan du ta bort tillfälliga filer och systemfiler, tömma papperskorgen och ta bort en rad andra objekt som du kanske inte längre behöver.

Ta bort filer

Följ stegen nedan om du vill ta bort filer som är kopplade till ditt användarkonto. Du kan också använda Diskrensning om du vill ta bort systemfiler på datorn.

 1. Öppna Diskrensning från skrivbordet genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Kontrollpanelen, skriva Admin i sökrutan, trycka eller klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbeltrycka eller dubbelklicka på Diskrensning.

 2. Välj den enhet som du vill rensa i listan Enheter och tryck eller klicka på OK.

 3. Markera kryssrutorna för de filtyper som du vill ta bort i dialogrutan Diskrensning, tryck eller klicka på OK och sedan på Ta bort filer.

Ta bort systemfiler

Följ stegen nedan om du vill ta bort systemfiler på datorn. Förutom att rensa filerna som är kopplade till ditt konto kan du använda det här alternativet om du vill ta bort tidigare Windows-installationer, Windows Defender-filer och loggfiler från Windows-uppgraderingar som du inte längre behöver.

 1. Öppna Diskrensning från skrivbordet genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Inställningar (om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren uppåt och klickar på Inställningar), trycka eller klicka på Kontrollpanelen, skriva Admin i sökrutan, trycka eller klicka på Administrationsverktyg och sedan dubbeltrycka eller dubbelklicka på Diskrensning.

 2. Tryck eller klicka på den enhet i listan Enheter som du vill rensa och tryck eller klicka på OK.

 3. Tryck eller klicka på Rensa systemfiler i dialogrutan Diskrensning. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Välj den enhet som du vill rensa i listan Enheter och tryck eller klicka på OK.

 5. Markera kryssrutorna för de filtyper som du vill ta bort i dialogrutan Diskrensning, tryck eller klicka på OK och sedan på Ta bort filer.

 6. Om du vill frigöra ännu mer utrymme på datorn trycker eller klickar du på Fler alternativ och väljer alternativ:

  • Program och funktioner. Avinstallera program som du inte längre använder. I kolumnen Storlek ser du hur mycket utrymme varje program använder.

  • Systemåterställning och skuggkopior. Ta bort alla utom den senaste återställningspunkten på enheten. Systemåterställning skapar återställningspunkter som du kan använda för att återställa datorns systemfiler till en tidigare tidpunkt. Om datorn fungerar som den ska kan du spara utrymme genom att ta bort de tidigare återställningspunkterna. I vissa utgåvor av Windows kan tidigare versioner av filer (kallade skuggkopior) och säkerhetskopior ingå i återställningspunkterna. De här filerna och kopiorna tas också bort.
Behöver du mer hjälp?