Skrivbordet är det stora område på skärmen som visas när du har startat datorn och loggat in på Windows. Det fungerar som bordsskivan på ett vanligt skrivbord. När du öppnar program eller mappar visas de på skrivbordet. Du kan också placera objekt på skrivbordet, t.ex. filer och mappar, och ordna dem som du själv vill ha dem.

Ibland definieras skrivbordet som att det även omfattar Aktivitetsfältet. Aktivitetsfältet visas längst ned på skärmen. Här visas vilka program som körs så att du kan växla mellan dem. Det omfattar även Start-knappen Bild av Start-knappen, som du använder för att öppna program, mappar och inställningar för datorn.

Mer information om Aktivitetsfältet finns i Aktivitetsfältet (översikt).

Arbeta med skrivbordsikoner

Ikoner är små bilder som representerar filer, mappar, program och andra objekt. Första gången du startar Windows visas minst en ikon på skrivbordet: Papperskorgen (mer om den senare). Datortillverkaren kan också ha lagt till andra ikoner på skrivbordet. Några exempel på skrivbordsikoner visas nedan.

Bild på skrivbordsikoner
Exempel på skrivbordsikoner

Om du dubbelklickar på en skrivbordsikon startas eller öppnas objektet som ikonen representerar.

Lägga till och ta bort ikoner från skrivbordet

Du kan välja vilka ikoner som ska visas på skrivbordet genom att lägga till eller ta bort en ikon. Vissa vill ha ett rent skrivbord med få ikoner, eller inga alls. Andra placerar mängder med ikoner på skrivbordet så att de snabbt kommer åt program, filer och mappar som ofta används.

Skapa genvägar till favoritfiler och favoritprogram om du snabbt vill kunna komma åt dem direkt från skrivbordet. En genväg är en ikon som representerar en länk till ett annat objekt. När du dubbelklickar på en genväg öppnas objektet. Om du tar bort en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet. Du känner igen en genväg på pilen som visas på ikonen.

Bild av en normal filikon och tillhörande genvägsikon
En filikon (till vänster) och en genvägsikon (till höger)

Mer information om skrivbordsikoner finns i Visa, dölja eller ändra storlek på skrivbordsikoner.

Visa alla

Placera en genväg på skrivbordet

  1. Leta reda på objektet som du vill skapa en genväg till. (Information om hur du hittar en fil eller en mapp finns i Söka efter en fil eller mapp. Information om hur du hittar ett program finns i Start-menyn (översikt).)

  2. Högerklicka på objektet, klicka på Skicka till och sedan på Skrivbord (skapa genväg). Genvägsikonen visas på skrivbordet.

Lägga till och ta bort vanliga skrivbordsikoner

Vanliga skrivbordsikoner inkluderar Dator, dina personliga mappar, Papperskorgen och Kontrollpanelen.

  1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa.

  2. Klicka på Byt ikoner på skrivbordet i den vänstra fönsterrutan.

  3. Markera kryssrutan under Skrivbordsikoner för ikoner du vill lägga till på skrivbordet, och avmarkera kryssrutan för ikoner du vill ta bort från skrivbordet. Klicka sedan på OK.

Flytta en fil från en mapp till skrivbordet

  1. Öppna mappen där den aktuella filen finns.

  2. Dra filen till skrivbordet.

Ta bort en ikon från skrivbordet

  • Högerklicka på ikonen och välj Ta bort. Om ikonen du tar bort är en genväg tas bara genvägen bort, inte själva objektet.

Flytta runt ikoner

Windows ordnar ikonerna i kolumner längs skrivbordets vänstra sida. Men du måste inte ha ikonerna här. Du kan flytta en ikon genom att dra den till en annan plats på skrivbordet.

Du kan också ange att Windows ska ordna ikonerna automatiskt. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, klicka på Visa och sedan på Ordna ikoner automatiskt. Windows ordnar ikonerna i skrivbordets övre vänstra hörn och behåller dem sedan där. Om du vill ändra ikonernas placering igen klickar du en gång till på Ordna ikoner automatiskt så att kryssrutan avmarkeras.

Obs!

  • Som standard fördelar Windows ikonerna jämnt med hjälp av ett osynligt rutnät. Inaktivera rutnätet om du vill placera ikonerna tätare eller på andra platser. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, peka på Visa och klicka sedan på Justera ikoner mot rutnät så att kryssrutan avmarkeras. Upprepa stegen om du vill aktivera rutnätet igen.

Markera flera ikoner

Om du vill flytta eller ta bort flera ikoner på samma gång måste du först markera de aktuella ikonerna. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och dra sedan med musen. Dra med musen över ikonerna du vill markera så att de omges av rektangeln som skapas. Släpp sedan musknappen. Du kan nu dra alla ikoner eller ta bort dem på samma gång.

Bild på flera skrivbordsikoner som markeras
Välj flera skrivbordsikoner genom att dra en rektangel runt dem

Dölja skrivbordsikoner

Om du vill dölja alla skrivbordsikoner tillfälligt utan att ta bort dem högerklickar du på ett tomt område på skrivbordet, klickar på Visa och sedan på Visa skrivbordsikoner så att bocken tas bort från det alternativet. Inga ikoner visas på skrivbordet. Du kan visa dem igen genom att klicka på Visa skrivbordsikoner en gång till.

Papperskorgen

När du tar bort en fil eller mapp, tas den faktiskt inte bort helt på en gång, utan placeras i Papperskorgen. Det här är användbart eftersom du kan ångra dig om du vill återställa en borttagen fil. Mer information finns i Återställa filer från papperskorgen.

Bild på Papperskorgen när den är tom och när den är full
Papperskorgen när den är tom (till vänster) och full (till höger)

Om du är säker på att du inte behöver borttagna objekt igen kan du tömma Papperskorgen. När du gör det tas objekten bort permanent och det diskutrymme objekten upptog frigörs. Mer information finns i Ta bort filer från papperskorgen permanent.Behöver du mer hjälp?