Inaktivera ett användarkonto


Om du har ett användarkonto som du vill göra otillgänglig kan du inaktivera det. Du kan återaktivera ett inaktiverat konto senare. Att inaktivera ett konto är inte samma sak som att ta bort det. När du tar bort ett konto kan det inte återställas.

Obs!

 • De här anvisningarna kan inte utföras i Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic eller Windows 7 Home Premium. I de här Windows-utgåvorna kan du radera användarkonton men inte inaktivera dem.

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv mmc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Lokala användare och grupper i vänster ruta i MMC.

  Om du inte kan se Lokala användare och grupper

  Om Lokala användare och grupper inte visas beror det troligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Utför följande steg för att lägga till det:

  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Klicka på Lokala användare och grupper och klicka sedan på Lägg till.

  3. Klicka på Lokal dator, sedan på Slutför och slutligen på OK.

 3. Dubbelklicka på mappen Användare.

 4. Högerklicka på det användarkonto som du vill inaktivera och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Markera kryssrutan Kontot är inaktivt på fliken Allmänt. Klicka sedan på OK.

Obs!

 • När du vill återaktivera ett inaktiverat konto utför du samma steg som ovan, men avmarkerar i stället kryssrutan Kontot är inaktivt.Behöver du mer hjälp?