Ansvarsfriskrivning för förhandsversioner av programvara

Information om förhandsversioner av programvara från Microsoft är preliminär och kan ändras utan föregående meddelande. Du använder programvaran på egen risk. Förhandsversioner av programvara fungerar inte alltid på samma sätt som den slutgiltiga versionen. Alla funktioner som ingår i förhandsversionen av programvaran ingår inte nödvändigtvis i den slutgiltiga versionen.

Vissa produkter är inte tillgängliga på alla språk eller i alla länder eller regioner. Produktbilderna på den här webbplatsen kan härröra från den engelska versionen av förhandsversionen av programvaran, och är inte nödvändigtvis identiska med bilderna för andra språk. Vissa funktioner hos produkten kan kräva avancerad eller ytterligare maskinvara eller att annan programvara installeras.