Sekretesspolicy för Windows 7 Upgrade Advisor

Senast uppdaterad: maj 2009

På Microsoft värnar vi om din anonymitet. I den här sekretesspolicyn förklaras datainsamlingen och användandet av Windows 7 Upgrade Advisor. Den gäller inte andra webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft, varken online eller offline.

Med hjälp av Windows 7 Upgrade Advisor kan du avgöra om en dator är redo att uppgraderas till Windows 7. Du kan hämta Windows 7 Upgrade Advisor och låta analysera datorn. Du får en detaljerad rapport där du kan utläsa om det går bra att installera och köra Windows 7 på datorn.

Vilken information som samlas in

När du använder Windows 7 Upgrade Advisor samlas viss information om den potentiella uppgraderingsprocessen in, till exempel datorns maskinvarufunktioner, vilka enheter som är anslutna till datorn och vilka program som har installerats på datorn. Ibland kan programutgivarens information innehålla personligt identifierbar information, till exempel utgivarens namn eller e-postadress. Den insamlade informationen används emellertid inte till att identifiera eller kontakta dig.

Så här används informationen

Informationen skickas till Microsoft och används för att skapa en rapport åt dig, med information om hur bra det går att köra Windows 7 på datorn. Dessutom hjälper informationen oss att öka antalet enheter och program som stöds av Windows 7, analysera trender och förbättra Windows 7:s prestanda.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft kan förvaras eller bearbetas i USA eller i andra länder eller områden där Microsoft eller företagets filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Microsoft kan komma att lämna ut personuppgifter om lagen så kräver eller i god tro om att detta krävs för att: (a) uppfylla påbud i lagen eller rättsprocess som åläggs Microsoft eller webbplatsen, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller företagets webbplatser och (c) agera skyndsamt för att skydda den personliga säkerheten hos Microsofts anställda, de som använder Microsofts program eller tjänster samt allmänheten.

Microsoft anlitar ibland andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för företagets räkning, till exempel att ge kundsupport, bearbeta transaktioner eller utföra statiska analyser av rapporter. Microsoft förser dessa företag endast med de personuppgifter som de behöver för att leverera tjänsten. De är bundna av sekretessavtal och får inte använda informationen i något annat syfte.

Val/kontroll

Du kan helt fritt välja att hämta, installera och köra Windows 7 Upgrade Advisor. Programmet Windows 7 Upgrade Advisor kan innehålla länkar till webbplatser och tjänster. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för de webbplatser och tjänster som du väljer att besöka, så att du förstår hur de kan samla in, använda och dela med sig av dina personuppgifter. Microsoft ansvarar inte för sekretesspolicyn hos de webbplatser eller tjänster som styrs av andra företag eller organisationer.

Informationens säkerhet

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att förhindra att obehöriga kan komma åt, avslöja eller använda din information. Vi förvarar till exempel informationen som du lämnat på datorsystem med begränsad åtkomst, på kontrollerade anläggningar.

Mer information om Microsofts strävan efter sekretess.

Kontakta oss

Microsoft välkomnar kommentarer om den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om policyn eller tycker att vi inte följer den kan du kontakta oss via vårt webbformulär. Om du har en teknisk eller allmän supportfråga kan du besöka support för mer information om Microsoft Support-erbjudanden.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA