Redigera bilder i Windows Media Center


Du kan ändra dina digitalbilder i Windows Media Center genom att t.ex. rotera en bild eller ta bort röda ögon. Du kan också skriva ut eller ta bort bilder.

Bild på pekskärmen i Media Center
Beskära bilder i Media Center
Visa alla

Så här roterar du en bild

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Om du vill rotera bilden medsols 90 grader högerklickar du på bilden och klickar sedan på Rotera. Om du klickar flera gånger på bilden roterar den 90 grader medsols varje gång du klickar på Rotera.

Obs!

 • När du roterar en bild ändrar du den ursprungliga bildfilen, inte bara hur den ser ut i Media Center.

Så här bättrar du på en bild

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Högerklicka på den bild som du vill redigera, klicka på Bildinformation och på Bättra på. Gör sedan något av följande:

  • Ta bort röda ögon genom att klicka på Röda ögon.

  • Öka kontrasten genom att klicka på Kontrast.

  • Om du vill ändra beskärningen klickar du på Beskär och därefter på knapparna under bilden för att flytta, förstora, förminska eller rotera beskärningsramarna.

  • Om du vill förhandsgranska ändringarna du har gjort i helskärmsläge, klickar du på Förhandsgranska. När du är klar klickar du på Bakåt.

 4. Klicka på Spara när du är klar med ändringarna av bilden.

Obs!

 • När du förbättrar en bild ändrar du den ursprungliga bildfilen, inte bara hur den ser ut i Media Center.

Så här skriver du ut en bild

 1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 3. Gå till den bild som du vill skriva ut, högerklicka på den och klicka sedan på Bildinformation.

 4. Skriv ut bilden genom att klicka på Skriv ut och därefter på Skriv ut en gång till.

Så här tar du bort en bild från datorn

 1. Rulla till Bilder + videor på startskärmen i Windows Media Center och klicka sedan på Bildbibliotek.

 2. Gå till den bild som du vill ta bort, högerklicka på den, klicka på Ta bort och därefter på Ja.

Tips!

 • Du kan också redigera bilder i ett bildspel genom att högerklicka på en bild medan bildspelet pågår. När du är klar klickar du på Återuppta bildspel på skärmen Bildinformation för att fortsätta där du slutade.

 • Samtidigt som du ser en bild i helskärmsläge kan du zooma in den genom att trycka på Retur.Behöver du mer hjälp?