Om du märker att process minskar datorns prestanda – på grund av att den antingen använder en stor andel av datorns CPU-resurser eller mycket RAM-minne (Random Access Memory) – kan du avsluta processen med Aktivitetshanteraren. Försök dock att stänga dina öppna program för att se om processen avslutas innan du använder Aktivitetshanteraren för att avsluta processen.

Varning

  • Var försiktig när du avslutar processer. Om du avslutar en process som är associerad med ett öppet program, t.ex. ett ordbehandlingsprogram, avslutas även programmet och eventuell osparad information går förlorad. Om du avslutar en process som är associerad med en tjänst i systemet kanske vissa delar av systemet inte fungerar som de ska.

  1. Öppna Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i aktivitetsfältet och sedan klicka på Starta Aktivitetshanteraren.

  2. Klicka på fliken Processer för att se en lista med alla de processer som körs för närvarande under ditt användarkonto och en beskrivning av varje process. Om du vill visa alla de processer som för närvarande körs på datorn klickar du på Visa processer för alla användare. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Välj en process och klicka på Avsluta process.

Kommentarer

  • Om du vill visa de tjänster som körs i en viss process, t.ex. svchost.exe, högerklickar du på processen och klickar sedan på Gå till tjänst(er). Tjänsterna som hör till processen markeras på fliken Tjänster. Om du inte ser några markerade tjänster, hör inga tjänster till processen.

  • Om du vill visa mer information om en process som körs i Aktivitetshanteraren högerklickar du på processen och klickar sedan på Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper kan du visa information om processen, inklusive plats och storlek. Klicka på fliken Detaljer om du vill visa detaljerad information om processen.Behöver du mer hjälp?