Vad har hänt med Windows Live Essentials 2011?

Windows Live Essentials 2011 kan inte längre hämtas för Windows Vista.

Om du redan har Windows Live Essentials 2011 ber vi dig läsa den här säkerhetsbulletinen frånMicrosoft som innehåller viktig information.

Behöver du mer hjälp?