Viktig information om Windows Essentials 2012

Windows Movie Maker 2012

Den här sidan innehåller den allra senaste informationen och annan information om Windows  Movie Maker 2012.

Visa alla

Movie Maker och Fotogalleriet måste installeras tillsammans

Windows Movie Maker och Windows Fotogalleriet måste installeras tillsammans eftersom de har många gemensamma funktioner.

Om du har en tidigare utgåva av antingen Movie Maker eller Fotogalleriet på datorn så kommer du att ha båda programmen installerade när du uppgraderat till de nya utgåvorna.

Movie Maker kan inte startas om Windows Media Player inte är installerat på datorn

Movie Maker kan inte startas om det är installerat på en utgåva av Windows 7 eller Windows 8.1 som inte har Windows Media Player. Gå till webbsidan Skaffa Windows Media Player om du vill ha Windows 7 med Windows Media Player. Du kan lösa det här problemet i en Windows 8.1N-utgåva genom att gå till Microsoft Download Center och installera Media Feature Pack för alla N- och KN-versioner av Windows 8.1.

Movie Maker kanske inte fungerar korrekt med äldre grafikmaskinvara

Movie Maker använder i stor utsträckning ditt grafikkorts GPU (Graphics Processing Unit). Datorer med grafikkort som inte är avsedda för avancerad grafikanvändning eller äldre grafikkort kan få problem vid återgivningen av video och effekter i Movie Maker. Du kan åtgärda det här problemet genom att uppdatera grafikdrivrutinen. Kör Windows Update för att se om det finns några uppdaterade drivrutiner innan du fortsätter. Om det inte finns några uppdateringar och du fortfarande har problem kan du prova att installera drivrutiner direkt från NVIDIA, Intel eller ATI/AMD:

Movie Maker kanske inte startar på Windows 7-datorer om grafikkortet inte har DirectX 10-funktioner. Om felet c945000e, ”Movie Maker kan tyvärr inte startas. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du försöker starta Movie Maker igen. Om Movie Maker ändå inte startas kan du prova med att uppdatera drivrutinen till grafikkortet." visas, går du till webbplatsen Microsoft Support och installerar en uppdatering till Direct3D för DirectX 9-grafikkort.

På datorer med Windows 8.1 kan grafikmaskinvara utan särskilda drivrutiner (d.v.s. kort som visas som Microsoft Basic Display Adapter) begränsa prestandan i Movie Maker.

Ljudet stängs av om du ökar uppspelningshastigheten för videofiler

Om du ökar uppspelningshastigheten för videofiler till mer än 4 gånger normal hastighet stängs ljudet av automatiskt.

Anpassade kodningsprofiler (PRX) är inte längre kompatibla med Movie Maker

Äldre anpassade inställningar för att spara filmer (Windows Live Movie Maker 2011 eller äldre anpassade PRX-inställningar) är inte kompatibla med Windows Movie Maker 2012 och måste skapas på nytt.

Skillnader i operativsystem som stöds

  • Videostabiliseringsfunktionen är endast tillgänglig i Windows 8.1.

  • Alternativet Förbered filer för att spara i dialogrutan Alternativ är endast tillgängligt i Windows 8.1.

  • Alternativet Bränn på DVD är endast tillgängligt i Windows 7. Det visas endast om Windows DVD Maker är installerat.

MPEG-2 video fungerar inte i Windows 8.1

Video med MPEG-2-format stöds inte som standard i Windows 8.1. De stöds i Windows 8.1 Pro med Windows Media Center. Om du kör Windows 8.1 och vill använda videor med MPEG-2-format bör du uppgradera till Windows 8.1 Pro med Windows Media Center, eller installera en videoavkodningslösning för MPEG-2 från tredje part.

MPEG-2 video fungerar inte i Windows Server 2012

Video med MPEG-2-format stöds inte som standard i Windows Server 2012. Om du kör Windows 8.1 eller Windows Server 2012 och vill använda videor med MPEG-2-format bör du installera en videoavkodningslösning för MPEG-2 från tredje part.

När Movie Maker installeras på Windows Server 2012 krävs ytterligare komponenter

Ytterligare installationssteg krävs för att starta Movie Maker på Windows Server 2012. När du har installerat Essentials på ett serveroperativsystem kanske Movie Maker ändå inte kan startas. I Windows Server 2012 löser du det här genom att installera följande serverkomponenter:

  • Serverfunktionen Media Foundation

  • Serverfunktionen Användargränssnitt och infrastruktur och Skrivbordsmiljö

Obs!

  • Om du installerar skrivbordsmiljöpaketet installeras även funktionen Tjänster för pennanteckningar och handskrift.