Viktig information om Windows Essentials 2012

Windows Fotogalleriet 2012

Den här sidan innehåller den allra senaste informationen och annan information om Windows Fotogalleriet 2012.

Visa alla

Fotomix: Foton med svårbestämbara bakgrunder kanske inte kan sättas ihop på ett bra sätt

I tekniken som Fotogalleriet använder för att skapa en sammansatt bild anpassas bakgrunden i grundfotot efter delen som ersätts. Foton med otydliga bakgrunder kanske inte kan sättas ihop på ett bra sätt med Fotomix.

Fotomix: Foton som tagits med olika zoomning kanske inte kan sättas ihop

Fotomix fungerar bäst när fotona tas med liknande zoomning och från liknande utgångspunkter. Stora rörelser i fotot eller ändringar av zoomningen kan göra att ihopsättningen misslyckas, eller skapa mindre bra sammansättningar.

Fotomix: Tydliga skarvar kan synas när du använder Fotomix

Om det förekommer rörelser i fotona som används i Fotomix kan det synas tydliga skarvar mellan delarna i den slutliga bilden. Om du vill skapa en jämnare sammansättning markerar du ett område runt det objekt som omfattar mest av rörelsen.

Fotomix: Högst 10 foton kan användas

Du kan använda högst 10 foton i Fotomix. Gränsen är satt för att få optimala prestanda.

Dynamiska menyfliksgallerier är begränsade till 1 000 objekt

Menyfliksgallerier kan innehålla högst 1 000 objekt. Den här gränsen påverkar troligtvis filtergalleriet Datum på fliken Sök. När den här gränsen nås visas endast de 1 000 senaste datumen. Inga data går förlorade – alla foton finns kvar, men alla visas inte i menyfliksgalleriet. Andra datumrelaterade sökgallerier (Månader och År) fortsätter fungera.

Taggar: Globala förslagstaggar i foton och videoklipp visas olika i läget Persontaggning för batch

När ett globalt persontaggsförslag för ett foto eller videoklipp kommer från OneDrive eller Facebook, och presenteras i läget Persontaggning för batch som ett förslag för en person, visas inte miniatyren som förväntat. Miniatyren är inte kvadratisk för foton (den har samma bredd–höjd-förhållande som originalbilden) och gråa miniatyrer kan visas för videoklipp.

Om det dessutom finns flera ansikten i fotot kan det uppstå förvirring om vem som taggas i fotot.

Taggar: Landmärken och andra platser är kanske inte tillgängliga för geotaggning

Landmärken (t.ex. Eiffeltornet) stöds inte i den aktuella användningen av geotaggning.

DirectX 10-grafikkort behöver uppdaterade drivrutiner för att fungera optimalt

Om du har ett DirectX 10-grafikkort måste du se till att de senaste drivrutinerna är installerade. Tidigare versioner stöder inte bildpunktsformatet i Fotogalleriet och fungerar därför sämre vid visning och redigering av foton.

Det kanske inte går att visa foton på rätt sätt i Fotogalleriet på en del bärbara datorer

Grafikdrivrutinen som används på en del Lenovo ThinkPad-datorer kan förhindra att vissa foton visas när du tittar igenom en samling ett foto i taget. Problemet kan lösas om du uppdaterar grafikdrivrutinen.

Fotogalleriet kan inte startas om Windows Media Player inte är installerat på datorn

Fotogalleriet kan inte startas om det är installerat på en utgåva av Windows 7 eller Windows 8.1 som inte har Windows Media Player. Gå till webbsidan Skaffa Windows Media Player om du vill ha Windows 7 med Windows Media Player. Du kan lösa det här problemet i en Windows 8.1N-utgåva genom att gå till Microsoft Download Center och installera Media Feature Pack för alla N- och KN-versioner av Windows 8.1.