Viktig information om Windows Essentials 2012

Windows Live Writer 2012

Den här sidan innehåller den allra senaste informationen och annan information om Windows Live Writer 2012.

Visa alla

Ett felmeddelande om blockerat konto kan visas när du försöker logga in i Windows Essentials

Om ett felmeddelande om att användarkontot har blockerats visas går du till sidan Microsoft-konto och loggar in med samma Microsoft-konto. När du är inloggad går du tillbaka till Writer och försöker logga in i Windows Essentials igen med Microsoft-kontot.

En del bilder som kopieras från Microsoft Word kan inte klistras in i en blogg

Eftersom Writer inte har stöd för återgivning av bilder som använder VML (Vector Markup Language), kanske bilder som kopieras från Word till en blogg i Writer inte visas om VML är aktiverat i Word.

Inaktivera återgivning av bilder med VML

  1. Öppna Microsoft Word.

  2. Klicka på fliken Arkiv eller Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Alternativ eller Word-alternativ.

  3. Klicka på Avancerat i dialogrutan Word-alternativ.

  4. Klicka på Webbalternativ under Allmänt.

  5. Avmarkera kryssrutan bredvid Använd VML för visning av grafiska element i webbläsare och klicka sedan på OK.

När listor kopieras från Microsoft Word eller Outlook och klistras in i en blogg omvandlas punkter och numreringar till text

Om du kopierar punktuppställda eller numrerade listor från Word eller Outlook till en blogg i Writer omvandlas punkterna och siffrorna till text.

Lägga till punkter eller siffror i en lista

  1. Ta bort punkterna eller siffrorna som har omvandlats till text.

  2. Gå till fliken Start och klicka på knappen Punktlista eller Numrerad lista.