Faxa: Vanliga frågor och svar


Här är svar på några vanliga frågor om att använda Windows Faxa och skanna.

Visa alla

Vad är Windows Faxa och skanna?

Windows Faxa och skanna är ett program som du kan använda för att skicka och ta emot fax och för att skanna in dokument eller bilder med datorn. När du tar emot faxmeddelanden kan du använda Windows Faxa och skanna för att svara eller för att vidarebefordra faxmeddelandena till andra, antingen via fax eller via e-post. Om du skannar in dokument eller bilder och lagrar dem på datorn kan du även använda Windows Faxa och skanna för att faxa dem eller skicka dem via e-post till andra. Dessutom kan du använda Windows Faxa och skanna för att skapa försättsblad till fax, anpassa avsändarinformationen och välja mottagare ur mappen Windows Kontakter.

Så här öppnar du Windows Faxa och skanna

  1. Klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Faxa och skanna.
  2. Om du vill använda faxvyn klickar du på Fax längst ned i den vänstra rutan.
    eller
    om du vill använda skannervyn klickar du på Skanna längst ned i den vänstra rutan.

Mer information om att faxa med Windows Faxa och skanna finns i Konfigurera datorn för att skicka och ta emot fax.

Vilka enhet eller vilken utrustning behöver jag för att skicka och ta emot faxmeddelanden med Windows Faxa och skanna?

Om datorn har ett inbyggt faxmodem eller om du har ett externt faxmodem behöver du även ansluta en analog telefonlinje till datorn. Du kan inte sända eller ta emot faxmeddelanden via en digital telefonlinje. Om du vill skicka och ta emot faxmeddelanden via en faxserver måste datorn vara ansluten till nätverket, du måste känna till faxserverns adress och du behöver ha behörighet att använda den. Mer information finns i Konfigurera datorn för att skicka och ta emot fax.

Fungerar min fristående fax eller flerfunktionsskrivare med faxfunktioner tillsammans med Windows Faxa och skanna?

Nej. Windows Faxa och skanna fungerar med inbyggda och externa faxmodem men det är inte utformat att fungera med fristående faxar eller flerfunktionsskrivare med faxfunktioner. Vissa skrivartillverkare kan erbjuda drivrutiner som låter skrivaren fungera som ett faxmodem med Windows Faxa och skanna. Kontakta skrivartillverkaren om du vill ha mer information.

Behöver jag svara i telefonen för att ta emot faxmeddelanden eller kan Windows Faxa och skanna göra det åt mig?

Det är upp till dig. Du kan ta emot faxmeddelanden manuellt eller ställa in Windows Faxa och skanna så att programmet svarar alla inkommande samtal som faxmeddelanden efter det antal signaler som du anger. Mer information finns i Ta emot ett fax med Faxa och skanna i Windows.

Om någon annan har en fax, kan de ta emot ett faxmeddelande som jag skickar med min dator?

Ja. Faxmeddelanden som du skickar med Windows Faxa och skanna kan tas emot av faxar, faxservrar och andra datorer som har Windows Faxa och skanna. En av fördelarna med att skicka och ta emot faxmeddelanden med datorn är att du kan lagra och granska faxmeddelanden som du skickar eller tar emot precis som vilken fil i datorn som helst, utan att behöva skriva ut en kopia.

Windows Faxa och skanna omvandlar bifogade filer till TIFF-bilder (filer som slutar med filtillägget .tiff) så att de kan tas emot av vilken faxenhet som helst. Om mottagaren använder en fristående faxenhet (en enhet som inte är ansluten till en dator) skrivs varje sida av faxmeddelandet, inklusive den bifogade filen, ut när meddelandet tas emot. Om mottagaren använder Windows Faxa och skanna eller något annat faxprogram tas ditt meddelande emot som en TIFF-fil som kan visas på skärmen och, beroende på programmet, skrivas ut eller hanteras som vilken annan fil som helst på datorn.

Kan jag använda Windows Faxa och skanna för att faxa utskrivna dokument eller bilder?

Ja, men först måste du skanna in dokumentet eller bilden till en fil. När du sparat den inskannade filen på en plats i datorn kan du skapa ett faxmeddelande och skicka den skannade filen som en bilaga. Om du vill bifoga ett dokument eller en bild till ett faxmeddelande drar du filen till fönstret Nytt fax.

Du kan även skanna in ett dokument eller en bild och sedan skicka den skannade filen som en bilaga till ett fax- eller e-postmeddelande. Mer information finns i Faxa eller e-posta ett skannat dokument.

Kan jag skicka ett faxmeddelande till mer än en person?

Ja. När du skapar eller vidarebefordrar ett faxmeddelande skriver du in faxnumret till varje mottagare i rutan Till och skiljer dem åt med semikolon. Du kan även välja mer än en mottagare ur mappen Windows Kontakter (om du använder den för att lagra dina kontakters faxnummer). Mer information finns i Skicka ett fax med Faxa och skanna i Windows och Faxa eller e-posta ett skannat dokument.

Kan jag vidarebefordra faxmeddelanden som jag fått?

Ja. I Windows Faxa och skanna högerklickar du på det faxmeddelande som du vill vidarebefordra och klickar sedan på Vidarebefordra som fax. Du kan även vidarebefordra ett faxmeddelande som en bilaga till ett e-postmeddelande. I Windows Faxa och skanna klickar du på det faxmeddelande som du vill vidarebefordra och klickar sedan på Vidarebefordra som e-post i verktygsfältet.

Måste jag skicka ett försättsblad när jag skickar ett faxmeddelande?

Nej, men om du skickar ett försättsblad kan det hjälpa till att förhindra att andra personer än de som faxet är avsett förr kan se innehållet i ditt faxmeddelande på skärmen eller som utskrift. (Det kan vara viktigt om meddelandet innehåller privat eller konfidentiell information). Mer information om att skapa och skicka försättsblad med ett faxmeddelande finns i Skapa eller redigera ett faxförsättsblad och Skicka ett fax med Faxa och skanna i Windows.