Filnamn och filnamnstillägg: Vanliga frågor och svar


Här hittar du svar på några vanliga frågor om filnamn och filnamnstillägg.

Visa alla

Vad är ett filnamnstillägg?

Ett filnamnstillägg är en uppsättning tecken som hjälper Windows att förstå vilken typ av information en fil innehåller och vilket program filen ska öppnas med. Uppsättningen kallas för ett tillägg eftersom den alltid visas sist i filnamnet, efter en punkt. I filnamnet myfile.txt är tillägget txt. Det talar om för Windows att filen är en textfil som kan öppnas av program som är förknippade med det tillägget, till exempel WordPad eller Anteckningar.

Hur kan jag styra vilka program som är förknippade med ett filnamnstillägg?

Alla program som har installerats på datorn har utformats för att kunna öppna en eller flera specifika filtyper, som i sin tur identifieras med filnamnstillägg. Om mer än ett program på datorn kan öppna en viss filtyp, är ett av programmen inställt som standardprogram. Information om hur du ändrar vilket program som öppnas automatiskt när du dubbelklickar på en fil finns i Ändra programmet som en filtyp öppnas med.

Hur långt får ett filnamn vara?

Det beror på hur lång filens fullständiga sökväg är (till exempel C:\Program Files\filnamn.txt). I Windows får en sökväg inte vara längre än 260 tecken. Därför händer det ibland att fel uppstår när du försöker kopiera en fil med ett mycket långt filnamn till en plats med längre sökväg än filens ursprungliga plats.

Vilka tecken får inte användas i ett filnamn?

Du får inte använda något av följande tecken i ett filnamn: \ / ? : * " > < |

Hur visar jag filnamnstillägg i filnamn?

Windows döljer filnamnstillägg för att göra filnamnen mer lättlästa, men du kan välja att göra tilläggen synliga. Mer information om hur du gör det finns i Visa eller dölja filnamnstillägg.

Hur ändrar jag ett filnamnstillägg?

Oftast bör du inte ändra filnamnstillägg, eftersom det kan leda till att filen inte går att öppna eller redigera. Ibland kan det dock finnas skäl att ändra ett filnamnstillägg, till exempel om du vill omvandla en textfil (.txt) till en HTML-fil (.htm) så att du kan visa den i en webbläsare.

Så här ändrar du ett filnamnstillägg

  1. Kontrollera att filnamnstilläggen är synliga. Information om hur du gör detta finns i Visa eller dölja filnamnstillägg.

  2. Högerklicka på filen som du vill ändra och klicka på Byt namn.

  3. Ta bort filnamnstillägget, skriv det nya tillägget och tryck på Retur.

  4. Windows varnar då för att filen kanske inte fungerar som den ska om du ändrar filnamnstillägget. Om du är säker på att tillägget du har skrivit fungerar med programmet du använder klickar du på Ja för att bekräfta ändringen.Behöver du mer hjälp?