Med Windows 7 är det enklare än någonsin att dela dokument, musik, foton och andra filer med personer hemma eller på kontoret.

Om fildelning är nytt för dig kan den här artikeln hjälpa dig förstå varför det är användbart och hur det fungerar i stort i Windows 7. Steg-för-steg-instruktioner finns i Dela filer med någon.

Introducera hemgrupper: enkelt att dela hemma

Det enklaste sättet att dela filer i ett hemmanätverk är att skapa eller gå med i en hemgrupp. En hemgrupp är en grupp av datorer som delar bilder, musik, videoklipp, dokument och till och med skrivare. Datorerna som ska ingå i hemgruppen måste köra Windows 7.

När du konfigurerar eller går med i en hemgrupp talar du om för Windows vilka mappar eller bibliotek som ska delas och vilka som ska vara privata. Windows växlar sedan automatiskt mellan lämpliga inställningar. Inga andra personer kan ändra de filer som du delar med dig, såvida du inte ger dem tillstånd till det. Du kan även skydda hemgruppen med ett lösenord, som du kan ändra när som helst.

Hemgrupper finns i alla versioner av Windows 7. I versionerna Home Basic och Starter kan du dock bara gå med i en hemgrupp, inte skapa en. Datorer som tillhör en domän kan gå med i en hemgrupp, men inte dela filer. De kan bara komma åt filer som delas av andra.

Obs!

  • Hemgrupper finns inte i Windows Server 2008 R2.

Dela med alla, några eller ingen

Med hemgrupper kan du snabbt och enkelt automatiskt dela musik, bilder med mera. Men vad händer med filer och mappar som inte automatiskt delas? Eller vad gör du när du är på kontoret?

Det är där den nya menyn Dela med kommer in i bilden.

Bild av menyn Dela med
Menyn Dela med

Med menyn Dela med kan du välja enskilda filer och mappar och dela dem med andra personer. Vilka alternativ som visas på menyn beror på vilken typ av objekt som du har valt och vilken typ av nätverk datorn är ansluten till. (Om du är osäker på vilken typ av nätverk du har kan du läsa i avsnittet Vad är skillnaden mellan en domän, en arbetsgrupp och en hemgrupp?)

De vanligaste menyalternativen är:

  • Ingen. Det här alternativet gör ett objekt privat så att bara du har åtkomst till det.

  • Hemgrupp (Läsa). Det här alternativet gör ett objekt tillgängligt för hemgruppen med läsbehörighet.

  • Hemgrupp (Läsa/skriva). Det här alternativet gör ett objekt tillgängligt för hemgruppen med läs- och skrivbehörighet.

  • Specifika personer. Det här alternativet öppnar guiden Fildelning så att du kan välja vissa personer att dela med.

Obs!

  • Om en fil eller mapp inte är delad och du väljer att dela den med Ingen, tillfrågas du om du vill avbryta delningen. Det betyder inte att filen eller mappen delades tidigare. I det här fallet betyder det bara att du bekräftar att du vill fortsätta att inte dela filen.

Syftet med behörigheter

I Windows kan du inte bara bestämma vem som får visa en fil, men också vad mottagaren kan göra med den. Detta kallas för behörighet att dela. Du har två alternativ:

  • Läsa. Alternativet som innebär "se, men inte röra". Mottagaren kan öppna, men varken ändra eller ta bort en fil.

  • Läsa/skriva: Alternativet som innebär "gör ingenting". Mottagaren kan öppna, ändra eller ta bort en fil.

Vad har jag delat med mig av?

I Windows 7 kan du enkelt se vad du har delat genom att läsa i informationsrutan i Windows Utforskaren. (Öppna Windows Utforskaren genom att klicka på StartBild av Start-knappen och sedan klicka på ditt användarnamn.)

Klicka på valfri fil eller mapp. Informationsrutan längst ned i fönstret visar om den är delad och vem den har delats med.

Bild av informationsfönstret iWindows Explorer
Windows I Utforskaren visas de filer som du har delat och filer som andra har delat med dig.

Delning av gemensam mapp

Det enklaste sättet att dela saker och ting i Windows 7 är att använda menyn Dela med. Men det finns ett annat sätt: Gemensamma mappar.

Tänk dig att dessa mappar är som en sorts brevlådor; när du kopierar en fil eller mapp till en låda gör du den filen eller mappen omedelbart tillgänglig för andra användare på datorn eller för personer i nätverket.

Du hittar en gemensam mapp i varje bibliotek. Exempel på detta är Delade dokument, Delad musik, Delade bilder, Delade filmer. Delning av gemensamma mappar är inaktiverat som standard, utom i en hemgrupp. Anvisningar för hur du aktiverar alternativet finns i Dela filer med någon.

Bild av Delade mappar
Delade mappar ingår i Windows-bibliotek.

Du kanske undrar vad du skulle ha för nytta av delade mappar.

De är praktiska om du tillfälligt vill dela ett dokument eller en fil med flera andra personer. Det är också ett praktiskt sätt att hålla reda på vad du delar med dig av till andra - om det finns i mappen, är det delat.

Nackdelen: Du kan inte begränsa åtkomsten till enbart vissa filer i mappen Delat. Det är allt eller inget som gäller. Du kan inte heller finjustera behörigheter. Men om detta inte är viktigt för dig är gemensamma mappar ett bekvämt sätt när du vill dela med dig.

Artikel-ID: MSW700052Behöver du mer hjälp?