Filtyper som stöds av Windows Media Center


Windows Media Center i Windows 7 kan spela upp många olika filtyper för musik, video och bild. Du kan till och med göra Media Center till standardspelare för vissa filtyper så att de öppnas i Media Center när du dubbelklickar på dem. Mer information finns i Ändra standardspelare för musik och video.

Om du vill öppna en fil i Media Center måste du eventuellt ange var filerna ligger. Information om hur du gör det finns i Lägga till mediefiler i Windows Media Center.

Om du installerar nya codec-rutiner i Windows kan det gå att använda ytterligare filformat. Mer information finns i Codec-rutiner: vanliga frågor och svar.

Visa alla

Musikfiltyper

Följande tabell visar de musikfiltyper som går att använda i Media Center.

Musikfiltyper (format) Filnamnstillägg
Musikfiltyper (format)

Windows Media-ljudfiler

Filnamnstillägg

.asx, .wm, .wma och .wmx

Musikfiltyper (format)

Windows-ljudfiler

Filnamnstillägg

.wav

Musikfiltyper (format)

MP3-ljudfiler

Filnamnstillägg

.mp3 och .m3u

Musikfiltyper (format)

AAC-filer

Filnamnstillägg

.aac

Videofiltyper

Följande tabell visar de videofiltyper som går att använda i Media Center.

Videofiltyper (format) Filnamnstillägg
Videofiltyper (format)

Windows Media-filer

Filnamnstillägg

.wm, .wmv och .asf

Videofiltyper (format)

AVCHD-filer (inklusive Dolby Digital-ljud)

Filnamnstillägg

.m2ts och .m2t

Videofiltyper (format)

Apple QuickTime-filer

Filnamnstillägg

.mov och .qt

Videofiltyper (format)

AVI-filer

Filnamnstillägg

.avi

Videofiltyper (format)

TV-programfiler som spelats in med Windows

Filnamnstillägg

.wtv och .dvr-ms

Videofiltyper (format)

MPEG-4-filmfiler

Filnamnstillägg

.mp4, .mov och .m4v

Videofiltyper (format)

MPEG-2-filmfiler

Filnamnstillägg

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod och .vob

Videofiltyper (format)

MPEG-1-filmfiler

Filnamnstillägg

.m1v

Videofiltyper (format)

Rörliga JPEG-filer

Filnamnstillägg

.avi och .mov

Obs!

  • Vissa typer av videofiler stöds inte alltid när de visas på en Media Center Extender-enhet. Till exempel har vissa Extender-enheter inte stöd för AVCHD- eller Apple QuickTime-filer.

Bildfiltyper

Följande tabell visar de bildfiltyper som går att använda i Media Center.

Bildfiltyper (format) Filnamnstillägg
Bildfiltyper (format)

JPEG-filer

Filnamnstillägg

.jpg och .jpeg

Bildfiltyper (format)

JPEG XR-filer

Filnamnstillägg

.hdp och .wdp

Bildfiltyper (format)

TIFF-filer

Filnamnstillägg

.tif och .tiff

Bildfiltyper (format)

RAW-filer

Filnamnstillägg

.raw

Bildfiltyper (format)

GIF

Filnamnstillägg

.gif

Bildfiltyper (format)

Bitmap-filer

Filnamnstillägg

.bmp

Bildfiltyper (format)

PNG-filer

Filnamnstillägg

.png

Obs!

  • Animerade GIF-filer går inte att använda helt och hållet. För detta filformat kan du visa bilden men den animeras inte.Behöver du mer hjälp?