I Windows finns det flera olika sätt att söka efter filer och mappar. Inget sätt är bättre än det andra utan du använder olika metoder i olika situationer.

Använda sökrutan på Start-menyn

Du kan använda sökrutan på Start-menyn för att söka efter filer, mappar, program och e-postmeddelanden på datorn.

Så här söker du efter ett objekt via Start-menyn:

 • Klicka på StartBild av Start-knappen och skriv sedan ett ord eller en del av ett ord i sökrutan.
  Bild av sökresultat på Start-menyn
  Sökresultat visas så fort du börjar skriva i sökrutan.

  När du skriver visas objekt som matchar texten på Start-menyn. Sökresultaten baseras på texten i filnamnet, text i filen, taggar och andra filegenskaper.

Obs!

Använda sökrutan i en mapp eller ett bibliotek

Du söker troligen ofta efter en fil som du vet är lagrad någonstans i en viss mapp eller bibliotek, t.ex. Dokument eller Bilder. Det kan innebära att du måste leta igenom hundratals filer och undermappar. Du kan spara både tid och kraft genom att använda sökrutan längst upp i det öppna fönstret.

Bild av sökrutan i en mapp eller ett bibliotek
Sökrutan i en mapp eller ett bibliotek

Sökrutan filtrerar den aktuella vyn baserat på texten som du skriver in. Text i filnamn och innehåll genomsöks, och i filegenskaperna som exempelvis taggar. I ett biblioteket omfattar sökningen alla mappar och undermappar som ingår i biblioteket.

Så här söker du efter en fil eller mapp via sökrutan:

 • Skriv ett ord eller en del av ett ord i sökrutan.

  Medan du skriver filtreras innehållet i mappen eller biblioteket allt eftersom du skriver in fler tecken. När du ser den fil du vill ha kan du sluta skriva.

Låt säga att ditt dokumentbibliotek ser ut så här:

Bild av ett biblioteks innehåll när sökrutan är tom
Dokumentbibliotek med tom sökruta

Anta nu att du söker efter dina fakturafiler, du skriver alltså "faktura" i sökrutan. När du skriver filtreras vyn automatiskt och något liknande det här visas:

Bild av ett biblioteks innehåll när ordet "invoice" står i sökrutan
Dokumentbibliotek efter att "faktura" skrivits i sökrutan

Du kan också använda andra tekniker i sökrutan om du snabbt vill begränsa en sökning. Om du till exempel söker efter en fil utifrån en eller flera egenskaper (till exempel en tagg eller datumet då filen senast ändrades) kan du använda sökfilter och ange egenskapen i sökningen. Du kan också begränsa sökningen ytterligare genom att skriva olika nyckelord i sökrutan. Information om hur du använder sökfilter och nyckelord finns i Avancerade tips för sökning i Windows.

Utöka sökningen till att omfatta mer än ett visst bibliotek eller mapp

Om du inte hittar det du söker i ett visst bibliotek eller en viss mapp kan du låta sökningen omfatta olika platser.

 1. Skriv ett ord i sökrutan.

 2. Rulla ned till slutet av listan över sökresultat. Gör något av följande under Sök igen i:

  • Klicka på Bibliotek om du vill söka i alla bibliotek.

  • Klicka på Dator om du vill söka i hela datorn. På det här sättet kan du söka efter filer som inte är indexerade (till exempel system- och programfiler). Men tänk på att sökningen kan ta längre tid.

  • Klicka på Anpassad om du vill söka på speciella platser.

  • Klicka på Internet om du vill söka online med din vanliga webbläsare och din vanliga sökleverantör.Behöver du mer hjälp?