Om du inte kan ansluta till ett nätverk kanske problemet beror på nätverkskortet, d.v.s. själva maskinvaran som gör att datorn kan ansluta till ett nätverk.

Prova först att identifiera och åtgärda problem automatiskt med hjälp av Felsökaren för nätverkskort. När du kör den här felsökaren inaktiveras och återaktiveras nätverkskortet och några vanliga reparationsåtgärder utförs:

 • Öppna felsökaren för nätverkskort genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva felsökning i sökrutan, trycka eller klicka på Felsökning. Tryck eller klicka på Nätverk och Internet, tryck eller klicka på Nätverkskort och följ anvisningarna på skärmen.

Saker att kontrollera

Om problemet inte åtgärdas när du kör Felsökaren för nätverkskort kan du prova följande.

Visa alla

Kontrollera att flygplansläge är av och Wi-Fi på

 1. Svep från skärmens högerkant och tryck på Inställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt och klickar på Inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på nätverksikonen Ikonen för trådlöst nätverk.
 3. Kontrollera att flygplansläge är av och att trådlös kommunikation (Wi-Fi eller mobilt bredband) är på.

Kontrollera att nätverkskortet är aktiverat

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk och delning i sökrutan och trycka eller klicka på Nätverks- och delningscenter.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på nätverkskortet och tryck eller klicka på Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

Återställ nätverkskortet

Den här åtgärden utförs automatiskt i Felsökaren för nätverkskort, men om du föredrar att återställa manuellt följer du dessa steg:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk och delning i sökrutan och trycka eller klicka på Nätverks- och delningscenter.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på nätverkskortet och tryck eller klicka på Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 4. Tryck på och håll ned eller högerklicka på nätverkskortet igen och tryck eller klicka på Aktivera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

När du har återställt nätverkskortet provar du att ansluta till nätverket igen, eller kontrollerar att nätverkskortet fungerar korrekt genom att köra Felsökaren för nätverk.

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Uppdatera nätverkskortets drivrutin

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Om du har återställt nätverkskortet, men ändå inte kan ansluta till ett nätverk, provar du att köra Felsökaren för nätverk först.

Så här kör du Felsökaren för nätverk

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Om du inte lyckas identifiera eller åtgärda problemet med Felsökaren för nätverk kanske du behöver uppdatera nätverkskortets drivrutin. Drivrutinen är programvara som gör att nätverkskortet kan kommunicera med datorn. (Genom att uppdatera drivrutinen kan du bli kvitt problemet med att drivrutinen saknas eller inte fungerar samt att drivrutinen är för gammal.) Du kan göra detta på flera sätt, och vissa kan lyckas bättre än andra beroende på vilken typ av dator du har och andra faktorer. Följ stegen nedan i angiven ordning tills du lyckas uppdatera drivrutinen.

Söka efter en drivrutin i Windows Update

 1. Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och flyttar muspekaren uppåt), trycka eller klicka på Inställningar, Ändra datorinställningar och sedan på Uppdatera/återställa.
 2. Tryck eller klicka på Sök nu och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Visa valfria uppdateringar genom att klicka på Visa information. (Drivrutiner för nätverkskort visas oftast som valfria uppdateringar.) Om en uppdatering för drivrutinen för ditt nätverkskort hittas, markerar du den och trycker eller klickar på Installera.

  Obs!

  • Du kanske måste starta om datorn för att kunna slutföra installationen av en del uppdateringar. Spara och stäng alla filer och program innan du startar om så att du inte förlorar något.

Testa Enhetshanteraren om du inte lyckades uppdatera drivrutinen med hjälp av Windows Update.

Så här söker du efter en drivrutin med hjälp av Enhetshanteraren

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren.‌ Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på Nätverkskort, tryck på och håll ned eller högerklicka på kortet och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 4. Tryck eller klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.

  Om Windows inte kan hitta drivrutinen på datorn och du inte kan ansluta till Internet, kontaktar du tillverkaren av nätverkskortet eller datorn och ber om en uppdaterad drivrutin. Läs informationen som du fick med nätverkskortet eller datorn och se om en skiva med drivrutiner medföljde.

Om du inte lyckas uppdatera drivrutinen med hjälp av Enhetshanteraren provar du att använda Åtgärdscenter.

Så här söker du efter en drivrutin med hjälp av Åtgärdscenter

 1. Öppna Åtgärdscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (eller genom att peka i det övre högra hörnet på skärmen, flytta pekaren nedåt och sedan klicka på Sök om du använder en mus), skriva Åtgärdscenter i sökrutan, trycka eller klicka på Inställningar och sedan på Åtgärdscenter.

 2. Expandera avsnittet Underhåll och titta efter ett meddelande om drivrutinen för nätverkskortet. Om du hittar ett, installerar du drivrutinen genom att följa anvisningarna.

 3. Om du inte hittar något meddelande söker du efter en lösning manuellt i avsnittet Underhåll och trycker eller klickar sedan på Sök efter lösningar under Sök efter lösningar på problemrapporter.

Om du inte lyckas uppdatera drivrutinen med hjälp av Åtgärdscenter provar du att söka efter drivrutinen på tillverkarens webbplats.

Så här laddar du ned en drivrutin från tillverkarens webbplats

Om Windows inte kan hitta en drivrutin för ditt nätverkskort, och ingen drivrutinsprogramvara medföljde nätverkskortet, kan du leta efter en drivrutin på tillverkarens webbplats. Du hittar ofta drivrutinsuppdateringar på supportsidorna på tillverkarens webbplats.

Gå till datortillverkarens webbplats och leta sedan reda på och ladda ned den senaste drivrutinen för nätverkskortet.

Om du hittar en uppdaterad drivrutin följer du installationsanvisningarna på webbplatsen. De flesta drivrutiner installeras automatiskt – efter nedladdningen behöver du bara dubbelklicka på filen för att starta installationen, och sedan installeras drivrutinen på datorn.

En del nätverkskort har emellertid drivrutiner som du måste installera själv. Följ stegen nedan om du laddar ned en drivrutin som inte installeras automatiskt.

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

 1. Svep från skärmens högra kant och tryck sedan på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, rör pekaren nedåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Skriv Enhetshanteraren i sökrutan och tryck eller klicka sedan på Enhetshanteraren.‌ Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på Nätverkskort, tryck på och håll ned eller högerklicka på kortet och tryck eller klicka sedan på Egenskaper.

 4. Tryck eller klicka på fliken Drivrutin, Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord och en bekräftelse anger du lösenordet och bekräftelsen.

När du har uppdaterat drivrutinen försöker du ansluta till nätverket igen, eller kontrollerar att nätverkskortet har uppdaterats och fungerar som det ska genom att köra Felsökaren för nätverk.

Så här kör du Felsökaren för nätverk

 • Öppna felsökaren för nätverk genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva Analysera och reparera i sökrutan och trycka eller klicka på Analysera och reparera nätverksproblem.

Byt ut nätverkskortet om ingen av åtgärderna hjälper

Om du har prövat med att återställa nätverkskortet och uppdatera drivrutiner men det fortfarande står att det är något problem med kortet i Felsökaren för nätverk, kan du pröva med att byta ut kortet. Köp ett nytt nätverkskort och installera det i datorn enligt tillverkarens anvisningar, eller låt en servicetekniker göra det.

Inaktivera ett nätverkskort

Om du inte vill använda ett visst nätverkskort kan du inaktivera det.

Så här inaktiverar du ett nätverkskort

När du inaktiverar ett nätverkskort stängs det av och används inte mer.

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att svepa in från skärmens högerkant, trycka på Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök), skriva nätverk och delning i sökrutan och trycka eller klicka på Nätverks- och delningscenter.

 2. Tryck eller klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.

 3. Tryck på och håll ned eller högerklicka på nätverkskortet och tryck eller klicka på Inaktivera. Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.Behöver du mer hjälp?